ČRG fest v Ohradě

Poslední pondělí školního roku 2022/2023 nebylo vyhrazeno studiu, ale zábavě. Ve dvoře loveckého zámečku Ohrada poblíž Hluboké nad Vltavou se konal další ČRG fest, na němž naši studenti od primy do oktávy předvedli leccos z toho, čím se zabývají mimo výuku – ať už to byl zpěv, tanec, hra na různé hudební nástroje nebo divadelní vystoupení. Program zpestřil i kvíz, týkající se školy a učitelů, a hlavně výborné občerstvení, které studenti připravovali přímo na místě.

Program ovšem nezůstal čistě v režii studentů. K hudebním vystoupením se připojili i někteří z našich pedagogů, většinou coby hudební doprovod.

ČRG fest napsal pomyslnou tečku za školním rokem a znovu všem připomněl, že nejen školou živ je člověk.

Tak zase za rok!