Pedagogický sbor

Vedení ČRG s. r. o.

RNDr. Ludmila Kadlecová / crg@crg.cz, kadlec@crg.cz

RNDr. Jana Bohůnková / bohunkova@crg.cz

Pedagogický sbor ve školním roce 2023/2024

Mgr. Jana Bártová / bartova@crg.cz

Mgr. Pavlína Beníšková / beniskova@crg.cz

Mgr. Kateřina Boháčová / bohacova@crg.cz

RNDr. Jana Bohůnková / bohunkova@crg.cz

Mgr. Eva Boušková / bouskova@crg.cz

Mgr. Věra Červenková (ext.)

Lenka Dřevová / drevova@crg.cz

Mgr. Hana Farníková / farnikova@crg.cz

Mgr. Jan Flaška / flaska@crg.cz

Mgr. Jan Fučík / fucik@crg.cz

Mgr. Markéta Hanušová / hanusova@crg.cz

Mgr. Markéta Holá / hola@crg.cz

Mgr. Soňa Hřídelová / hridel@crg.cz

Mgr. Zuzana Chánová (t. č. mateřské dovolené)

Mgr. Václav Kabíček / kabicek@crg.cz

Mgr. Jaroslav Kala / kala@crg.cz

Mgr. Václav Karas / karas@crg.cz

Mgr. Nikola Kelblová / kelblova@crg.cz

Mgr. Zdeněk Kohout / kohout@crg.cz

Mgr. Jan Kopecký / kopecky@crg.cz

Mgr. Jiří Křížek (ext.)

Mgr. Zuzana Lovčí / lovci@crg.cz

Mgr. Kristýna Melmerová / melmerova@crg.cz

Mgr. Radovan Mikeš (ext.)

Mgr. Petr Němec / nemec@crg.cz

Mgr. Alena Opekarová / opekarova@crg.cz

Ing. Eva Polenská / polenska@crg.cz

Ing. Ludmila Šebková / sebkova@crg.cz

Mgr. Daniel Štipl / stipl@crg.cz

PaedDr. Ondřej Švejda / svejda@crg.cz

MgA. Petr Tichý / tichy@crg.cz

Mgr. Jana Urbanová (t. č. na mateřské dovolené)

Mgr. Tereza Velíšková / veliskova@crg.cz

Bc. Jan Věženský / vezensky@crg.cz

Pedagogický sbor podle předmětů

Matematika

Mgr. Hana Farníková

RNDr. Ludmila Kadlecová

Mgr. Jaroslav Kala

PaedDr. Ondřej Švejda

Mgr. Soňa Hřídelová

Bc. Jan Věženský

Německý jazyk

Mgr. Monika Bavorová

Mgr. Eva Boušková

Mgr. Nikola Kelblová

Mgr. Kristýna Melmerová

Přírodopis

Mgr. Kateřina Boháčová

Mgr. Zuzana Lovčí

Mgr. Petr Němec

Tělesná výchova

Mgr. Markéta Holá

Mgr. Jan Fučík

Mgr. Václav Karas

Výchova k občanství

Lenka Dřevová

Mgr. Markéta Láchová

Výchova ke zdraví

Mgr. Zuzana Lovčí

Mgr. Petr Němec

Základy společenských věd

RNDr. Jana Bohůnková

Mgr. Lenka Dřevová

Mgr. Alena Opekarová

Ing. Ludmila Šebková

Zeměpis

RNDr. Jana Bohůnková

Mgr. Hana Farníková

Mgr. Markéta Holá

Mgr. Václav Karas