Pedagogický sbor

Vedení ČRG s. r. o.

RNDr. Ludmila Kadlecová / crg@crg.cz, kadlec@crg.cz

RNDr. Jana Bohůnková / bohunkova@crg.cz

Pedagogický sbor ve školním roce 2023/2024

Mgr. Jana Bártová / bartova@crg.cz

Mgr. Pavlína Beníšková / beniskova@crg.cz

Mgr. Kateřina Boháčová / bohacova@crg.cz

RNDr. Jana Bohůnková / bohunkova@crg.cz

Mgr. Eva Boušková / bouskova@crg.cz

Mgr. Věra Červenková (ext.)

Lenka Dřevová / drevova@crg.cz

Mgr. Hana Farníková / farnikova@crg.cz

Mgr. Jan Flaška / flaska@crg.cz

Mgr. Jan Fučík / fucik@crg.cz

Mgr. Markéta Hanušová / hanusova@crg.cz

Mgr. Markéta Holá / hola@crg.cz

Mgr. Soňa Hřídelová / hridel@crg.cz

Mgr. Zuzana Chánová (t. č. mateřské dovolené)

Mgr. Václav Kabíček / kabicek@crg.cz

Mgr. Jaroslav Kala / kala@crg.cz

Mgr. Václav Karas / karas@crg.cz

Mgr. Nikola Kelblová / kelblova@crg.cz

Mgr. Zdeněk Kohout / kohout@crg.cz

Mgr. Jan Kopecký / kopecky@crg.cz

Mgr. Jiří Křížek (ext.)

Mgr. Zuzana Lovčí / lovci@crg.cz

Mgr. Kristýna Melmerová / melmerova@crg.cz

Mgr. Radovan Mikeš (ext.)

Mgr. Petr Němec / nemec@crg.cz

Mgr. Alena Opekarová / opekarova@crg.cz

Ing. Eva Polenská / polenska@crg.cz

Ing. Ludmila Šebková / sebkova@crg.cz

Mgr. Daniel Štipl / stipl@crg.cz

PaedDr. Ondřej Švejda / svejda@crg.cz

MgA. Petr Tichý / tichy@crg.cz

Mgr. Jana Urbanová (t. č. na mateřské dovolené)

Mgr. Tereza Velíšková / veliskova@crg.cz

Bc. Jan Věženský / vezensky@crg.cz

Pedagogický sbor podle předmětů

Anglický jazyk

Mgr. Pavlína Beníšková

Mgr. Jan Kopecký

Ing. Eva Polenská

Ing. Ludmila Šebková

Mgr. Tereza Velíšková

Biologie

Mgr. Kateřina Boháčová

Mgr. Jiří Křížek

Mgr. Zuzana Lovčí

Mgr. Petr Němec

Mgr. Daniel Štipl

Český jazyk

Mgr. Jana Bártová

Mgr. Pavlína Beníšková

Mgr. Eva Boušková

Mgr. Markéta Hanušová

Člověk a svět práce

Mgr. Hana Farníková

Mgr. Zuzana Lovčí

Deskriptivní geometrie

Mgr. Věra Červenková (ext.)

Dějepis

Mgr. Václav Kabíček

Estetická výchova

Mgr. Věra Červenková (ext.)

Mgr. Zdeněk Kohout

MgA. Petr Tichý

Fyzika

Mgr. Soňa Hřídelová

Mgr. Jaroslav Kala

Mgr. Radovan Mikeš (ext.)

Chemie

Mgr. Kateřina Boháčová

Mgr. Daniel Štipl

Informatika

Mgr. Jan Flaška

Mgr. Zuzana Lovčí

Matematika

Mgr. Hana Farníková

RNDr. Ludmila Kadlecová

Mgr. Jaroslav Kala

PaedDr. Ondřej Švejda

Mgr. Soňa Hřídelová

Bc. Jan Věženský

Německý jazyk

Mgr. Monika Bavorová

Mgr. Eva Boušková

Mgr. Nikola Kelblová

Mgr. Kristýna Melmerová

Přírodopis

Mgr. Kateřina Boháčová

Mgr. Zuzana Lovčí

Mgr. Petr Němec

Tělesná výchova

Mgr. Markéta Holá

Mgr. Jan Fučík

Mgr. Václav Karas

Výchova k občanství

Lenka Dřevová

Mgr. Markéta Láchová

Výchova ke zdraví

Mgr. Zuzana Lovčí

Mgr. Petr Němec

Základy společenských věd

RNDr. Jana Bohůnková

Mgr. Lenka Dřevová

Mgr. Alena Opekarová

Ing. Ludmila Šebková

Zeměpis

RNDr. Jana Bohůnková

Mgr. Hana Farníková

Mgr. Markéta Holá

Mgr. Václav Karas