Historie budovy gymnázia

Na této stránce najdete fotografie ze history přestavby a dostavby gymnaziální budovy (1994–2001) a naší tělocvičny (2004).

Celková oprava fasády, zdi a branky (2021)

Během letních prázdnin roku 2021 dostala školní budova novou fasádu. Úplnou rekonstrukcí prošla i původně žlutá zídka, která budovu oddělovala parku před školou – nově má stejné barvy jako fasáda budovy, objevilo se na ní velké logo naší školy a nová je i stříbrná, elektronicky ovládaná branka.

Přístavba odborných učeben (2017)

V rámci projektu Odborné učebny pro využití digitálních technologií jsme v roce 2017 začali budovat přístavbu školy, ve které jsou tři odborné učebny. Učebna matematiky a fyziky, učebna kybernetiky a robotiky, učebna přírodovědy. V rámci tohoto projektu jsme pořídili i vybavení těchto učeben nejmodernějšími učebními pomůckami.

Stavba tělocvičny (2004)

Stavba hlavní budovy (1994–2001)