Školní vzdělávací program „Škola právě pro tebe“

Obálka ŠVP ČRG s. r. o.ŠVP „Škola právě pro tebe“ je základní dokument pro výuku ČRG s.r.o. Pro nižší stupeň osmiletého gymnázia platí od 1. 9. 2007 a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium platí od 1. 9. 2009 a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia.

ŠVP se zaměřuje na získání klíčových kompetencí, což jsou vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty, ale i schopnosti pracovat s informacemi, využít získané vzdělání ke studiu na vysoké škole a aktivní zapojení do celoživotního vzdělávání.

V ŠVP máme zařazeny nové předměty „Člověk a svět práce“ a „Výchova ke zdraví“, které mají žákům pomoci v profesionální orientaci a péči o vlastní zdraví.

Hlavní charakteristika ŠVP, jak už vyplývá z názvu, je soustředění se na žáka, na jeho individualitu a jeho vlastní profilaci. Cílem je umožnit žákovi co nejlépe využít svých schopností pro další studium na vysoké škole. Toto je zajištěno především širokou nabídkou volitelných předmětů v posledních dvou letech studia.

ŠVP je obsáhlý dokument, který pod vedením koordinátora ŠVP tvořili všichni učitelé školy.

–RNDr. Ludmila Kadlecová, koordinátor ŠVP

ŠVP ke stažení (formát PDF)

Starší verze ŠVP:

ŠVP pro nižší stupeň gymnázia (2019)

ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia (2019)

Příloha ŠVP č. 3 – Zapracování vyhlášky č. 27/2016

Změny ŠVP pro vyšší gymnázium k 1. 9. 2016

Změny ŠVP pro nižší gymnázium k 1. 9. 2016

Změny ŠVP pro vyšší gymnázium k 1. 9. 2015

Změny ŠVP pro nižší gymnázium k 1. 9. 2015