Řešení úkolů z češtiny

Češtinářské okénko, ač byl Den otevřených dveří: přikládáme řešení úkolů z pracovních listů v učebně češtiny a těšíme se na viděnou.

Zdraví vyučující českého jazyka a literatury