Ekonomie

Výuka ekonomických předmětů probíhá na naší škole na několika úrovních. Jednak v rámci základů společenských věd v oblasti „Člověk a svět práce“, jednak na odbornější úrovni v rámci volitelného semináře z ekonomie v posledním ročníku.

Součástí všeobecného vzdělání všech žáků v rámci OSZ je v posledních dvou ročnících učivo z oboru profesní volby, pracovněprávních vztahů, podnikání, tržní ekonomiky, národního hospodářství a financí. Zejména na finanční gramotnost a podnikavost je v dnešní době kladen stále větší důraz. Obecné poznatky jsou ve výuce propojovány s praktickými příklady z praxe s využitím moderních digitálních technologií, kterými škola disponuje.

Předmět Seminář z ekonomie doplňuje a prohlubuje obsah učiva předmětu „Člověk a svět práce“ a dále rozšiřuje vědomosti žáků o zcela nové poznatky v oblasti ekonomie, financí a podnikání. Vzdělávací obsah tohoto předmětu přesahuje kromě společenských věd dále do matematiky a angličtiny, jelikož je výuka částečně vedena v tomto jazyce. Žáci si tak osvojí i základy Business English (obchodní angličtina) a připraví se mimo jiné i na získávání nebo vykonávání budoucího povolání v zahraničí. S využitím matematiky se učí základním metodám hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů.

V rámci semináře z ekonomie se rovněž věnujeme ve spolupráci s Centrem fiktivních firem (CEFIF) projektu „Fiktivní firma“ – jedná se o virtuální společnost, která je vedena tak, jako kdyby skutečně existovala. Žáci si prostřednictvím simulace vyzkoušejí založit obchodní společnost, podnikatelské účty v bance, komunikovat s finančním úřadem a institucemi zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, připravovat podnikatelské a marketingové plány a hlavně obchodovat s ostatními fiktivními firmami. Dále zpracovávají pracovní smlouvy a učí se základním účetním operacím. Rozvíjejí tak své podnikatelské kompetence a obchodní zkušenosti a znalosti.

Cílem semináře z ekonomie je vést žáky k podnikavosti, rozšiřující finanční gramotnosti a schopnosti chápat ekonomické jevy ve vztahu k běžným životním situacím. Dále seminář připravuje žáky na přijímací zkoušky na vysoké školy ekonomického charakteru. Výuka probíhá v učebně s interaktivním displejem a při výuce jsou využívány v co největší možné míře digitální pomůcky ve formě notebooků, tabletů a dalšího vybavení školy.

Vyučuje se jako předmět volitelný v posledním ročníku s tří hodinovou dotací týdně.

O projektu „Fiktivní firma“ si můžete přečíst více zde: https://cefif.npi.cz/.


Aktuality z výuky ekonomie:

 • Naši studenti excelovali v Ekonomické olympiádě

  Naši studenti excelovali v Ekonomické olympiádě

  Již tradičně se naši studenti ekonomického semináře zapojili do ekonomické olympiády pořádané Institutem ekonomického vzdělávání. Do krajského kola postoupili Tereza Firmanová a Filip Sojka ze 4. ročníku a Aleš Tondl z oktávy. Výsledky ostatních studentů byly rovněž na velice dobré úrovni a všichni zúčastnění tak zajistili naší škole první místo z hodnocených … / celý příspěvek »
 • Studenti v Jihostroji

  Studenti v Jihostroji

  Dnes měli naši studenti směřující na technické obory možnost v rámci spolupráce se zaměstnavateli navštívit jihočeský Jihostroj a. s. . Dozvěděli jsme se o historii společnosti, sortimentu výroby a také možnosti získání studijních stipendií i následného uplatnění v zaměstnání pro absolventy vysokých škol technického zaměření. Celou exkurzi vedl Ing. Tomáš Sejk – … / celý příspěvek »
 • Úspěch ČRG v Ekonomické olympiádě

  Úspěch ČRG v Ekonomické olympiádě

  V rámci nového odborného Semináře z ekonomie se jeho studenti zapojili pod vedením Ing. Ludmily Šebkové do ekonomické olympiády pořádané Institutem ekonomického vzdělávání (INEV). Naše gymnázium se ve školním kole celkově umístilo na úžasném 4. místě v rámci všech zúčastněných středních škol z Jihočeského kraje a do krajského kola postoupili dva žáci čtvrtého ročníku … / celý příspěvek »