Školné

Školné se platí na základě smluv o studiu, které uzavírá ČRG s. r. o. s rodiči žáků.