Maturita a maturitní témata

Maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024

Obecné informace o průběhu maturitních zkoušek naleznete na stránkách CERMATu zde:

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

Termíny konání zkoušek, informace o přihláškách k maturitním zkouškám na ČRG s. r. o. a další informace naleznete v tomto dokumentu (formát PDF):

Maturitní témata 2023/2024

Na této stránce si můžete stáhnout maturitní témata jednotlivých předmětů pro profilovou maturitní zkoušku ve školním roce 2023/2024. Všechny soubory jsou ve formátu PDF.

Anglický jazyk

Biologie

Český jazyk

Dějepis

Seminář z dějin umění

Deskriptivní geometrie

Fyzika

Chemie

Informatika a programování
Informace k uznávání ECDL certifikátu v rámci profilové zkoušky

Matematika

Německý jazyk

Občanský a společenskovědní základ

Zeměpis


Nahrazování zkoušek z cizích jazyků certifikáty

Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2024 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 7 školského zákona

SCIO nabízí zdarma mobilní aplikaci pro přípravu k maturitě

Firma SCIO nabízí mobilní aplikaci Scio: testy, dostupnou v Google Play a App Store. Zdarma a bez registrace si v ní můžete vyzkoušet 150 úloh z češtiny, matematiky i angličtiny, navíc i s postupem řešení.

Více informací najdete na stránkách Scio.


Otestujte se před státní maturitou na mobilu aplikací ČŠI

Žáci maturitních ročníků středních škol mohou v rámci přípravy na společnou část maturitní zkoušky využít také mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů. V aplikaci jsou pořízeny elektronické verze testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka připravených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použitých při maturitní zkoušce v roce 2020, 2019 a 2018, a to v jarním i podzimním zkušebním období.

Konkrétní rozpis testů umístěných k 1. 2. 2021 v aplikaci InspIS SETmobile (novější aktualizace v tuto chvíli nejsou známy):

▪ Maturitní zkouška 2020 jaro – matematika
▪ Maturitní zkouška 2020 jaro – český jazyk
▪ Maturitní zkouška 2020 jaro – anglický jazyk
▪ Maturitní zkouška 2020 podzim – matematika
▪ Maturitní zkouška 2020 podzim – český jazyk
▪ Maturitní zkouška 2020 podzim – anglický jazyk
▪ Maturitní zkouška 2019 jaro – matematika
▪ Maturitní zkouška 2019 jaro – český jazyk
▪ Maturitní zkouška 2019 jaro – anglický jazyk
▪ Maturitní zkouška 2019 podzim – matematika
▪ Maturitní zkouška 2019 podzim – český jazyk
▪ Maturitní zkouška 2019 podzim – anglický jazyk
▪ Maturitní zkouška 2018 jaro – matematika
▪ Maturitní zkouška 2018 jaro – český jazyk
▪ Maturitní zkouška 2018 jaro – anglický jazyk
▪ Maturitní zkouška 2018 podzim – matematika
▪ Maturitní zkouška 2018 podzim – český jazyk
▪ Maturitní zkouška 2018 podzim – anglický jazyk

Většina testů je v systému k dispozici v plném rozsahu, ale v některých případech některé úlohy, které byly součástí ostrých testů, v elektronické verzi testu v InspIS SETmobile chybí, protože vyžadují např. zápis zcela otevřené odpovědi žáka s následným hodnocením reálným hodnotitelem, nebo jde o geometrické úlohy vyžadující rýsování na papír apod. V takovém případě je příslušná informace u daného testu vždy uvedena a k elektronické verzi testu v InspIS SETmobile je přiložen soubor se zadáním takových úloh a jejich vzorovým řešením.

Kompletní znění testů k vytištění a zpracování tzv. na papíře je pak k dispozici na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), což je u každého testu rovněž uvedeno.

Současně jsou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici také testy pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol a také další testy pro dílčí témata z různých vzdělávacích oborů, vzdělávacích oblastí i gramotností, které jsou určeny pro žáky základních a středních škol. Mezi nimi jsou např. opakovací a procvičovací testy určené žákům 1. stupně základních škol a vytvořené ve spolupráci s pedagogy, kteří na jaře 2020 vedli výuku v pořadu České televize UčíTelka, nebo testy sestavené z úloh uvolněných z mezinárodních šetření (PISA, TIMSS, PIRLS).

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.