Anglický jazyk

Anglický jazyk je na naší škole vyučován v kombinaci s německým a pro většinu žáků je jazykem maturitním. Státní maturitní zkouška pro nás představuje stěžejní výstup a její úspěšné složení je prioritou nejen pro žáky, ale také pro učitele, kteří k ní především v posledních dvou ročnících směřují veškeré aktivity. Cílem výuky jazyků na ČRG není pouze úspěšné složení zkoušek, ale také jazyková příprava pro další studium, ať technických či humanitních oborů. Novinkou je zavedení výuky tzv. globální angličtiny, ve které žáci získají nejen základy specifických okruhů slovní zásoby, ale především výbavu pro praktické použití jazyka.

Během celého studia mají žáci možnost přihlásit se do bezplatných přípravných kurzů Cambridgských zkoušek, od nejnižší úrovně YLE pro žáky primy a sekundy až po zkoušky FCE nebo CAE. Od roku 2014 probíhá příprava v úzké spolupráci s Britským centrem Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, kde žáci zkoušky nejen skládají, ale mohou si tu také průběžně ověřovat úroveň svých znalostí. Přihlašování ke zkouškám provádí škola, takže zájemcům odpadá starost o sledování termínu.

V průběhu školního roku se pravidelně účastníme většiny akcí pořádaných Britským centrem JU, v loňském roce centrum finančně podpořilo výuku v přípravných kurzech, které vedl rodilý mluvčí.

Angličtinu na ČRG vyučujeme jak v jazykových laboratořích, které díky technickému vybavení (počítače se sluchátky a specializovaným výukovým systémem SmartClass+) umožňují nejrůznější výukové aktivity, tak i v běžných učebnách vybavených interaktivní tabulí.

Učebnice

K výuce jazyka na osmiletém i čtyřletém gymnaziu používáme výhradně učebnice Express a Oxford Publishing. Žáci primy se letos budou nově učit z učebnice New Enterprise, která má velmi široké portfolio online aktivit. Ze stejného důvodu jsme se rozhodli zařadit také učebnici Maturita Solution pre-intermediate (kvinta) a intermediate (sexta). Ucelená řada Click On 1–4 se osvědčila jako výborný studijní materiál nejen ke zkouškám v průběhu studia, ale především k maturitě (Click On 4). Ve čtyřletém gymnáziu začínají žáci s Click On 3 a v půlce druhého ročníku navazují Click On 4.

Učebnice angličtiny

Ing. Eva Polenská, předsedkyně předmětové komise AJ


Aktuality z výuky angličtiny:

 • Autumn fashion

  Autumn fashion

  Hi guys, seeking inspiration what to wear, how to match and fit the clothes for the autumn days to look chick? Watch our videos for inspiration, enhance your style and give us like! English at at our school is not about cramming for school, it’s very much about the English … / celý příspěvek »
 • Odmaturovali byste z angličtiny?

  Odmaturovali byste z angličtiny?

  Vyzkoušejte si jeden z anglických literárních kvízů a ověřte si, zda Vaše hodiny angličtiny byly stejně nadupané jako hodiny našich oktavánů. Poznáte slavné britské a americké literáty podle obrázků? Pokud ne, mrkněte na nápovědu? Kdo je na obrázku? Jaké dílo napsal? Kdo další by si podle Vás zasloužil místo v tomto kvízu? … / celý příspěvek »
 • Primáni na digi vlně

  Primáni na digi vlně

  Jak zařídít, aby se děti těšily na to, až budou dělat úkol z angličtiny? Zde je seznam ingrediencí i postup. 1 hlava otevřenášpetka smyslu pro humor1 mobiltrocha nadšení pro věc Protřepat, nemíchat…. Pokud někdo pozvedne obočí a řekne si „zase mobil“, pak odpovím „ano, MOBIL“. Mobilní telefon, podobně jako oheň, je … / celý příspěvek »
 • Den jazyků na ČRG

  Den jazyků na ČRG

  Po pondělním divadelním představení v německém jazyce a anglických a německých workshopech, organizovaných kanceláří European Direct v Hartmudově vile, čekala studenty vyšších ročníků příprava programu pro ty z nižších ročníků. Osm stanovišť s bohatým programem přivítalo v úterý skupiny žáků od primy do kvarty. Dvě hodiny intenzivního praktického použití  jazyka na obou stranách – jak … / celý příspěvek »
 • Projektový den 4 – 1. 6. 2022

  Projektový den 4 – 1. 6. 2022

  Čtvrtým projektovým dnem, který se uskutečnil 1. června 2022, jsme ukončili projektové aktivity školního roku 2021/2022. Program jsme připravili pro žáky dvou základních škol – v Boršově nad Vltavou a v Hrdějovicích. Celý program byl zaměřen na využití digitálních technologií ve výuce a jejich význam pro polytechnické vzdělávání. Žáci pracovali … / celý příspěvek »