Nadační fond školy

Fond pro podporu vzdělávání, soutěží, sportu…

Oficiální název fondu: Nadační fond Soukromého gymnázia

Sídlo: Pražská 54a, 370 04 České Budějovice

Registrace fondu: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl N, vložka 71

IČO: 47234148

Statutární zástupci:
Mgr. Soňa Hřídelová – předseda správní rady
Mgr. Petr Němec, PaedDr. Ondřej Švejda – členové správní rady
Revizor: Ing. Eva Polenská

Nadační fond Soukromého gymnázia byl zřízen zejména pro podporu vzdělávání, kultury, sportu a soutěží žáků Českého reálného gymnázia s. r. o. Jeho finanční prostředky jsou získávány výhradně od rodičů žáků, sponzorů a přátel školy.

Získané prostředky jsou využívány k realizaci cílů fondu, zejména pak v těchto oblastech: hmotné zázemí školních i mimoškolních aktivit žáků, ceny pro účastníky školních soutěží a odměny při školních akcích, modernizace výchovně vzdělávacího procesu.

Nadační fond je samostatným subjektem, který vede účetnictví a své hospodaření dokládá Finančnímu úřadu.

Snahou správní rady fondu spolu s vedením školy je podporovat takové aktivity žáků a učitelů, které vedou ke zvýšení zájmových aktivit žáků a pestrosti studia na ČRG s. r. o. České Budějovice.

Číslo účtu Nadačního fondu Soukromého gymnázia vedeného u KB České Budějovice je 123-5606640267/0100

Všem novým dárcům příspěvku do nadačního fondu předem děkujeme!

RNDr. Jana Bohůnková