Matematika

Matematika se na nižším stupni gymnázia vyučuje s časovou dotací čtyři hodiny týdně, v primě je navíc jedna půlená hodina. V této hodině je více prostoru věnováno složitějším výpočtům a úlohám, případně lze čas využít k hlubšímu procvičení probíraného učiva.

Na vyšším stupni je matematika v prvních dvou ročnících vyučována čtyři hodiny týdně, ve dvou posledních ročnících to jsou hodiny tři. Od třetího ročníku mají studenti možnost navštěvovat Cvičení z matematiky, v posledním ročníku ještě navíc Matematický seminář.

Učebnice

K výuce se první čtyři roky využívají učebnice z ucelené řady nakladatelství Prometheus. Mezi mladšímu studenty se osvědčila i práce s přehledně zpracovanými pracovními sešity, které vydává nakladatelství TV Graphics. Pro doplnění učiva o zajímavé úlohy a větší možnost procvičení slouží dvě souhrnné publikace: Sbírka úloh z matematiky – Početní úlohy, respektive Geometrie a funkce.

Studenti vyššího stupně gymnázia využívají ve výuce sadu učebnic také z nakladatelství Prometheus, k procvičení slouží sbírky úloh.

Pomůcky

Po celou dobu studia by žáci měli mít na hodiny rýsování své vlastní pomůcky- dvě pravítka (jedno má být trojúhelník s ryskou), úhloměr, kružítko. Od sedmé třídy se využívá i kalkulátor s možností složitějších výpočtů (goniometrických funkcí, mocnin,…). Používat kalkulátor na mobilním telefonu není dovoleno.

Při výuce geometrie a těles mají studenti možnost pracovat s drátěnými, plastovými modely těles a matematickými stavebnicemi (Geomag).

Nejmenším studentům se snažíme zpříjemnit výuku využíváním plastových modelů. Je to pro některé učivo příliš abstraktní a s využitím pomůcek si jej dokáží lépe představit.

Především při výuce geometrie jsou často využívané i programy a aplikace na počítačích a tabletech (Cabri, GeoGebra,…).

Matematika zábavně

Učivo objemů a povrchů hranolů je náročné. Při výpočtech je totiž důležitá, ne-li přímo nutná, prostorová představivost. Jen si to představte: v příkladu 1 trojboký hranol s podstavou pravoúhlého trojúhelníku, v příkladu 2 je následován čtyřbokým hranolem s kosodélníkovou podstavou a stíhá je hranol pravidelný šestiboký ze 3. příkladu. Zabloudit mezi boky a podstavami je lehké. A abychom se neztráceli, používáme v sekundě stavebnici 2D3D Geometric Solids, se kterou modelujeme praktické úlohy zaměřené na hranoly.

Kolik vrcholů, hran a stěn má krychle? Kolik různých variant sítí může krychle mít? Opravdu může z navržené sítě vzniknout těleso? Pomocníkem k takovým praktickým úlohám je stavebnice Geomag. Na naší škole jich máme velkou zásobu a při výuce matematiky v primě je využíváme. Žáci mohou modelovat krychli a kvádr podle zadaných úkolů, ověřit své hypotézy o možných sítích těles v praxi, a také se díky ní seznamují s dalšími mnohostěny.

Pokud se chceme pořádně naučit matematiku, je třeba hodně a pravidelně počítat. V případě lineárních rovnic to platí ještě víc. Jakým kouzlem zajistit, aby sami žáci chtěli během hodiny spočítat mnohem více příkladů než obvykle? Nejsou to čáry, stačí jen ve třídě poschovávat QR kódy. Každý takový kód v sobě skrývá rovnici. A správné vyřešení všech rovnic ve třídě přinese dobrou známku. A dobrý pocit! I hodina matematiky může být nejen užitečná, ale i zábavná.


Matematické soutěže

Studenti se mají možnost zapojit v každém školním roce do několika soutěží. O termínu a způsobu provedení je vždy informuje vyučující matematiky. Z domova se mohou již během měsíce října zúčastnit Logické olympiády. Vyplnění testu zabere maximálně jednu hodinu. Matematická olympiáda se skládá ze šesti časově náročnějších úloh vyžadujících logické myšlení a systematičnost. Studenti úlohy vypracují doma, odevzdávají svému vyučujícímu ke kontrole během ledna a února. V rámci výuky probíhají ještě dvě matematické soutěže: Pythagoriáda a Matematický klokan.  

Více o matematických soutěžích najdete zde.

Přístup vyučujících

Matematika bývá pro některé studenty náročnějším předmětem, proto je samozřejmostí, že vyučující nabízí konzultační hodiny a jsou s pochopením učiva ochotni pomoci. Starší studenti mají možnost požádat o učivo z jednotlivých hodin zpracované na interaktivní tabuli.

–Mgr. Hana Farníková, předsedkyně předmětové komise matematika


Aktuality z výuky matematiky:

 • Inovace ve výuce na ČRG

  Inovace ve výuce na ČRG

  Ve školním roce 2023/2024 se nám podařilo uskutečnit převážnou část projektu s názvem „Inovace ve výuce“ (CZ.02.02.XX/00/22_003/0004785), jehož hlavním cílem je zařadit do výuky nové technologie, zejména tablety vybavené elektronickou tužkou. Učitelé byli pro práci s tablety proškoleni se zaměřením na efektivnější průběh všech fází vyučování. V rámci projektu jsme využili i další školení, zejména … / celý příspěvek »
 • Naše studentka Lucie Boušková studovala zároveň na JČU

  Naše studentka Lucie Boušková studovala zároveň na JČU

  Vážení učitelé, milí spolužáci, noví uchazeči a přátelé Českého reálného gymnázia, ráda bych se s Vámi podělila o svou zkušenost se studiem na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současné době jsem studentkou třetího ročníku našeho gymnázia. Díky značnému přispění a skvělé podpoře mého učitele matematiky a fyziky … / celý příspěvek »
 • Jdi na to logicky!

  Jdi na to logicky!

  V úterý 10. října na to šli logicky žáci nižšího gymnázia a během třiceti minut řešili dvacet pět úloh Logické olympiády pořádané Mensou České republiky. Prvních pět míst obsadili Kryštof Karda, Vašek Hejda, Honza Bauer, Jonáš Šebesta a Terezka Bílková. Kryštof nás reprezentoval v krajském kole a získal krásné 16. místo z celkem … / celý příspěvek »
 • Skvělé výsledky v testování SCIO

  Skvělé výsledky v testování SCIO

  Na konci loňského školního roku se žáci sekundy (letošní tercie) zapojili do Národního testování SCIO. V testech z českého jazyka, matematiky a obecně studijních předpokladů dosáhli naši žáci vynikajících výsledků. Děkujeme za reprezentaci naší školy a blahopřejeme oceněným: Barboře Zimové za nejlepší výsledek v Jč. kraji v M, OSP a Čj, Ngoc Ha Ngo … / celý příspěvek »
 • Matematický klokan

  Matematický klokan

  Věrni heslu KLOKAN PŘILETÍ V BŘEZNU jsme se se studenty nižšího gymnázia opět zapojili do této matematicko-logické soutěže. V pátek 18. března namáhali své hlavičky všichni žáci primy a sekundy v kategorii Benjamin, studenti tercie a kvarty společně porovnávali své schopnosti v kategorii Kadet. Gratulujeme nejlepším, jmenovitě APOLENĚ MRZENOVÉ ze sekundy a KRYŠTOFU … / celý příspěvek »