IKAP II

Název projektu:
Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II (IKAP JčK II)

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245

Příjemce:
Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem:
České reálné gymnázium s.r.o.

Termín fyzické realizace projektu:
1. 1. 2021 – 31. 10. 2023

Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK II
https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

Stručný popis klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání a zapojení ČRG s. r. o. do této klíčové aktivity

České reálné gymnázium s. r. o. je zapojeno do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

Nabídka podaktivit realizovaných v rámci projektu a informace o přihlášení

Od září školního roku 2021/2022 budeme organizovat pro žáky základních škol a žáky ČRG s. r. o. blok kroužků: kroužek matematiky pro žáky 5. tříd a žáky nižšího stupně gymnázia, kroužek matematiky pro žáky 9. tříd a žáky vyššího stupně gymnázia, kroužek biologie – mikroskopování, kroužek fyziky, kroužek chemie a environmentální výchovy, kroužek robotiky, kroužek fotografie a počítačové grafiky.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245, je spolufinancován Evropskou unií.

Partnerské základní školy

ZŠ Boršov nad Vltavou
Poříčská 180, 373 82 Boršov nad Vltavou

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Hrdějovice
Školní 108, 373 61 Hrdějovice

ZŠ Hluboká nad Vltavou
Karla Čapka 800, 373 41 Hluboká nad Vltavou

ZŠ Pohůrecká
Pohůrecká 382/16, 370 06 České Budějovice

ZŠ Nerudova
Nerudova 9, 370 04 České Budějovice

Projektové dny na ČRG s. r. o. (IKAP II)

Sestřih momentek z projektových dnů, které se uskutečnily ve spolupráci s partnerskými školami na ČRG s. r. o. v rámci realizace projektu IKAP II (Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II).

Zájmové kroužky ve školním roce 2022/2023

Ve školním roce 2022/23 otevírá ČRG s. r. o. následující kroužky:

  • Kroužek mikroskopování
  • Kroužek fyzikálních a chemických experimentů, 3D tisku
  • Kroužek robotiky
  • Kroužek matematiky pro žáky 5. tříd  základních škol a žáky nižšího stupně ČRG s.r.o.
  • Kroužek matematiky pro žáky  9. tříd a žáky vyššího stupně ČRG s.r.o.
  • Kroužek fotografování a počítačové grafiky

Kroužky budou probíhat jednou za 14 dní, délka kroužku je 90 minut.


Kroužek mikroskopování

Lektor: Mgr. Petr Němec

Předmět kroužek mikroskopování je určen pro studenty se zájmem o biologii, kteří chtějí propojit své teoretické znalostí s praktickými a vyzkoušet si něco nad rámec vyučovacích hodin. V rámci kroužku pracujeme s moderní technikou jako jsou binokulární mikroskopy, interaktivní displej, tablety, digitální měřící přístroje, sestavy Pasco. Kroužek bude spojovat teoretické znalosti s konkrétním poznáváním živé přírody (mikroskopování, práce s trvalými preparáty, práce s 3D modely a moderními aplikacemi, měření základních životních funkcí, první pomoc, exkurze, výstavy).

Pro koho je kroužek doporučen?

Kroužek je vhodný pro všechny nadšence, kteří mají v lásce biologii a přemýšlí, že biologii by mohli jednou i studovat.

Co je náplní kroužku?

  • rozšiřuje výuku o nové biologické poznatky
  • umožňuje praktické poznávání živé přírody (práce v terénu, určování rostlin a živočichů, příprava mikroskopických preparátů a mikroskopování), měření základních životních funkcí, základy první pomoci
  • motivuje studenty na případné budoucí studium biologie

Kroužek fyzikálních a chemických experimentů, 3D tisku

Letkor: Mgr. Jaroslav Kala

Studenti se seznámí se základním principem navržení, provedení a vyhodnocení pokusů a experimentů. Vyzkouší si rozdíl v měření analogovými a digitálními přístroji. Pomocí sond PASCO a jejich napojení na počítač/tablet/mobil si taktéž vyzkouší zpracování dat.

3D tisk je jedna z moderních technologií, se kterou se studenti seznámí. Pomocní 3D modelovacího softwaru se studenti naučí základy modelování.

Kroužek robotiky

Lektor: Mgr. Radovan Mikeš

V kroužku robotiky se účastníci zabývají sestavováním a programováním robotů ze stavebnic systému VEX IQ. Výsledkem jejich práce jsou autonomní robotická zařízení, schopná pomocí svých senzorů pohybovat se po určené trase, rozeznávat barvy, vyhýbat se překážkám a plnit další úkoly.

Na robotice se vysvětlují detaily světa kolem nás pomocí robotů. Děti si při skládání mechanických součástí vyzkouší, jak vlastně fungují různé fyzikální zákony. Při programování robota se naučí základní myšlenky algoritmů i to, jak je použít v reálných situacích. Osvojí si i spoustu zajímavostí z matematiky, biologie a jiných oborů. Své znalosti zúročí v celostátní soutěži VEX IQ Challenge.

Kroužek fotografování a počítačové grafiky

Lektor: Mgr. Jan Flaška

Fotíte rádi? Zajímají vás tipy a triky, jak udělat dobrý portrét nebo jak vytvořit zajímavý snímek třeba i s pomocí odpadků? Chcete vědět, co znamenají všechna ta písmenka a zkratky na fotoaparátu? Měli jste někdy chuť vylepšit své snímky ve Photoshopu, ale nevěděli, jak na to? Chtěli byste si zaexperimentovat třeba s focením ve tmě? A co takhle ze svých obrázků vytvořit třeba fotopříběh nebo kalendář? Pak je tu pro vás náš kroužek! Do ruky dostanete poloprofesionální EVF fotoaparáty Nikon B700 se šedesátinásobným přiblížením a digitálním hledáčkem, fotky pak upravíte na výkonných noteboocích s grafickým softwarem.

Průvodcem ve světě fotografie vám bude náš učitel informatiky Jan Flaška – mimo jiné vášnivý fotograf a dlouholetý pořadatel mezinárodního fotografického festivalu.

Kroužek matematiky pro žáky 5. tříd  základních škol a žáky nižšího stupně ČRG s. r. o.

Lektorka: Mgr. Hana Farníková

Kroužek matematiky má žáka motivovat k hlubšímu zájmu o výuku matematiky, je zaměřen převážně na problematické úlohy, které se objevují v testech jednotné přijímací zkoušky.  Důraz bude v letošním školním roce kladen na procvičení učiva, které nemuselo být během distanční výuky dostatečně zažito a pochopeno.

Kroužek je přednostně nabízen žákům primy ČRG s. r. o. pro upevnění učiva, žákům 5. tříd našich partnerských základních škol, ale rádi uvítáme i žáky ostatních základních škol.

Kroužek bude probíhat prezenčně či online formou podle aktuální epidemiologické situace.

Kroužek matematiky pro žáky  9. tříd a žáky vyššího stupně ČRG s. r. o.

Lektorka: Mgr. Hana Farníková

Kroužek matematiky má žáka motivovat k hlubšímu zájmu o výuku matematiky , ale zároveň je zaměřen i na procvičení okruhů matematiky základní školy, které navazují na studium na střední škole. Důraz je kladen na nedostatky v látce, které bývají v navazujícím studiu problematické.

Více prostoru bude ve školním roce 2021/22 věnováno procvičení učiva, které nemuselo být během distanční výuky dostatečně zažito a pochopeno.

Kroužek je přednostně nabízen žákům kvarty pro zopakování učiva, žákům 9. tříd našich partnerských základních škol, ale rádi uvítáme i žáky ostatních základních škol.

Kroužek bude probíhat prezenčně či online formou podle aktuální epidemiologické situace.


Projektový den 3 – 31. 5. 2023

31. května 2023 se na naší škole uskutečnil poslední projektový den, který jsme organizovali v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II (IKAP JčK II).

Projektového dne se zúčastnilo téměř 80 žáků a 7 učitelů partnerských škol. Program zajistilo 5 lektorů z řad učitelů ČRG a 2 asistenti, žáci ČRG. Program byl tradičně zaměřen na využití pomůcek, které byly zakoupeny v rámci projektu, při výuce biologie, chemie, informatiky a fyziky. Naše návštěvníky zaujala zejména práce s robotickými stavebnicemi a počítačová grafika, na přiložených fotografiích můžete vidět i výuku základů první pomoci či práci na fyzikálních a chemických pokusech.

Děkujeme za pozitivní hodnocení projektového dne od zúčastněných žáků i od jejich učitelů – jejich slova nám dávají motivaci v těchto aktivitách pokračovat i po skončení projektu.


Projektový den 2 – 22. 2. 2023

Druhý projektový den ve školním roce 2022/23 se uskutečnil 22. února 2023.

Program jsme připravili pro žáky základních škol v Boršově nad Vltavou, v Hrdějovicích, v Hluboké nad Vltavou a v českobudějovické Nerudově ulici. Dále jsme přizvali žáky střední školy polytechnické v Českých Budějovicích.

Náplň dne byla opět zaměřena na využití digitálních technologií ve výuce a jejich význam pro polytechnické vzdělávání. Žáci pracovali v digitální jazykové laboratoři s německým i anglickým textem a poslechem a řešili individuálně i ve skupině jednotlivé úkoly. V učebně matematiky a fyziky byly pro žáky připraveny úkoly s robotickými stavebnicemi a základní úlohy z programování. V učebně přírodovědy si mohli všichni vyzkoušet práci se soupravami PASCO při měření biochemických veličin a současně měli možnost pracovat s nejrůznějšími modely pro výuku biologie člověka. Tradičně žáky zaujaly úkoly z oblasti počítačové grafiky, které řešili v učebně robotiky, využili při nich notebooky a tablety. Nechyběly ani ukázky 3D tisku a prohloubení poznatků z oblasti této technologie.

Na projektovém dnu se podíleli i studenti VŠTE v Českých Budějovicích.

Další projektový den proběhne 31. května 2023.


Projektový den 1 – 23. 11. 2022

Projektového dne, který se konal ve středu 23. 11. na naší škole, se zúčastnilo téměř 100 žáků partnerských základních škol a Střední školy polytechnické. S přípravou programu a hodnocením aktivit nám pomohli studenti VŠTE v Českých Budějovicích.

Zajímavý program zahrnoval práci s mikroskopy, 3D tiskárnami, s jazykovou laboratoří a focení a úpravy grafiky na počítači. Novinkou byla základní verze robotických stavebnic VEX123, která zaujala všechny žáky i učitele jednoduchostí a přístupností i těm, kteří doposud neměli s programováním či robotikou žádnou zkušenost.

To, že se nám projektový den vydařil, je vidět z přiložených fotografií.


Exkurze kroužku mikroskopování do Botanické zahrady – 2. 11. 2022

2. listopadu navštívili žáci kroužku mikroskopování společně s primou a tercií Botanickou zahradu Praha. Po zajímavé a naučné prohlídce následovala exkurze do ZOO Praha, kde se žáci více přiblížili životu plazů a šelem a také odhalili krásy nového a doposud největšího pavilonu goril DJA. Video z celé akce naleznete na našem instagramu @ceskerealnegym .

Exkurze do botanické zahrady se uskutečnila za podpory Jihočeské hospodářské komory v rámci projektu IKAP II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245.


Projektový den 4 – 1. 6. 2022

Čtvrtým projektovým dnem, který se uskutečnil 1. června 2022, jsme ukončili projektové aktivity školního roku 2021/2022.

Program jsme připravili pro žáky dvou základních škol – v Boršově nad Vltavou a v Hrdějovicích. Celý program byl zaměřen na využití digitálních technologií ve výuce a jejich význam pro polytechnické vzdělávání.

Žáci pracovali v digitální jazykové laboratoři s německým i anglickým textem, s poslechem a řešili individuálně i ve skupině zadané úkoly. V učebně matematiky a fyziky byly pro žáky připraveny ukázky 3D tisku, díky nimž měli žáci možnost podrobněji se seznámit s využitím této technologie. V učebně přírodovědy si pak mohli všichni vyzkoušet práci se soupravami PASCO při měření biochemických veličin.


Projektový den 3 – 11. 5. 2022

Za krásného květnového počasí k nám už potřetí v letošním školním roce zavítali žáci z našich partnerských škol. Protože sluníčko lákalo ven, vyzkoušeli si všichni přímo před školou, jak ovládat fotoaparát, jak vytvořit dobře vypadající portrét a prakticky si ověřili i různé kompoziční triky. Na našem školním dvoře pro ně bylo připraveno několik fyzikálních aktivit, během nichž pracovali s digitálním měřícím systémem Pasco a iPady, v přírodovědné laboratoři si zkusili práci s mikroskopy a na přednášce o vesmíru se dozvěděli i něco o tom, co všechno musel člověk udělat, aby se dostal na Měsíc.


Exkurze tercie a 2.R v Národním muzeu a na Akademii věd – 5. 4. 2022

Dne 5. 4. se žáci tercie a druhého ročníku ČRG zúčastnili exkurze do Národního muzea a pracoviště Akademie věd v Praze. V sídle AV jsme měli možnost si prohlédnout celou historickou budovu, včetně knihovny. Součástí prohlídky byla také výstava s názvem ,,Tajemný svět rostlinného podzemí“. V Národním muzeu byla prohlídka spíše zaměřena na přírodovědné expozice živočichů a jejich evoluci. Žáci si celodenní exkurzi moc užili.

Děkujeme Jihočeské hospodářské komoře za pomoc při organizaci.

Exkurze se uskutečnila v rámci projektu IKAP II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245.


Projektový den 2 – 16. 3. 2022

Ve středu 16. 3. proběhl v rámci projektu IKAP JčK II druhý projektový den v letošním školním roce. Opět jsme se sešli se žáky a učiteli partnerských základních škol. Žáci nacvičovali první pomoc, učili se upravovat fotografie, pracovali s robotickou stavebnicí Vex a se systémem Pasco při fyzikálních, chemických a ekologických pokusech. Vyzkoušeli si i práci v naší digitální jazykové laboratoři. Celý den se nesl v duchu dobré nálady a všichni se již těšíme na příští setkání, které se uskuteční v květnu.


Projektový den 1 – 8. 9. 2021

Projektový den pro páťáky ze základních škol v Boršově a Hrdějovicích se na naší škole konal dopoledne ve středu 9. 9. 2021.

Program byl rozdělen na dvě části: mikroskopování a fotografii a počítačovou grafiku.

Program projektového dne 8. 9. 2021

Do mikroskopování se všichni žáci pustili s velikým elánem. V první části se s pomocí mikroskopů ponořili do nitra rostlinné buňky, kde v chloroplastech probíhá fotosyntéza. Poté poznali bramboru jako „super potravinu“ a hledali důkaz přítomnosti škrobových zrn pomocí barviva. Na závěr se pustili do preparace cvrčka domácího.

Během druhé části projektového dne si pak vyzkoušeli, jak se lze vyfotit počítačem a jak takový autoportrét pozměnit pomocí aplikací na úpravu rastrové grafiky. Poté, co se seznámili se základním ovládáním fotoaparátu, vyrazili před školu, kde si za přívětivého slunečného počasí otestovali, jaké to je fotit portrét nebo postavu v pohybu.

Fotografie Mgr. Evy Hnudové, ředitelky ZŠ Boršov