Matematické soutěže ve školním roce 2020/21

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Logo Matematické olympiády

Nižší stupeň

Termín odevzdání první trojice úloh:

Kategorie Z6 (prima), Z7 (sekunda) a Z8 (tercie) – do 18. 1. 2021

Kategorie Z9 (kvarta) – do 20. 11. 2020

Termín odevzdání druhé trojice úloh:

Kategorie Z6 (prima), Z7 (sekunda) a Z8 (tercie) – do 5. 3. 2021

Kategorie Z9 (kvarta)- do 4. 1. 2021

Vyšší stupeň

Domácí kolo MO kategorie C proběhlo prosinec 2020–leden 2021

Školní kolo MO kategorie C proběhlo 26. 1. 2021

MATEMATICKÝ KLOKAN

Logo Matematický klokan

Pokud nebudou přijata žádná další zvláštní opatření v souvislosti s Covid-19, bude soutěž probíhat tradičním způsobem 23. 10. 2020.

PYTHAGORIÁDA

Logo Pythagoriády

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se letošní kolo Pythagoriády nekoná.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Logo Logické olympiády

K zapojení se do logické olympiády je nutná registrace do 30. září 2020. Termín pro online test je 8.–14. 10. 2020.