Projekty 2019-2020

Projektový den 4 – 23. 6. 2020

V úterý 23. června proběhl na ČRG projektový den za účasti žáků z partnerských škol a primánů našeho gymnázia. Velmi nás potěšilo, že se všichni žáci zapojili do programu s nadšením. Projektový den zahrnoval mikroskopování, chemické pokusy, 3D tisk a focení digitálním fotoaparátem. Žáci se např. seznámili s programem na určování rostlin, přípravou preparátů, použitím materiálů pro 3D tisk a programováním 3D tiskáren nebo se základy portrétní fotografie a focení v exteriéru.

Děkujeme všem za pozitivní hodnocení a těšíme se na spolupráci v následujícím školním roce.

Projektový den 3 – 20. 2. 2020

Ve čtvrtek 20. února 2020 jsme na Českém reálném gymnáziu realizovali v tomto školním roce již třetí projektový den pro žáky partnerských základních škol, kterého se se svými pedagogy aktivně zúčastnilo okolo 70 žáků 5. a 9. tříd základních škol z Hrdějovic, Boršova nad Vltavou, Hluboké nad Vltavou a z Českých Budějovic, Pohůrecké ZŠ.

Projektový den byl koncipován podobně jako předcházející projektové dny, realizační tým využil zkušeností z již proběhlých dnů. Opět se žáci partnerských škol během dopoledne střídali, a získávali tak nové vědomosti v programech z matematiky, biologie, chemie a počítačové grafiky. Všichni žáci partnerských škol se aktivně podíleli na řešení úloh, průběhu experimentů, které si pro ně připravili učitelé gymnázia společně se svými studenty. V každém programu byl důraz kladen na individuální přístup a praktické experimenty, které mohli žáci provádět frontálně díky zakoupeným novým pomůckám pro tuto výuku.

Z matematiky byla vybrána pro žáky 9. tříd témata týkající se zajímavostí tzv. Moebiovy křivky, žáci 5. tříd pracovali se stavebnicí Geomag, pomocí které řešili rovněž praktické úlohy na výpočet obsahu nepravidelných obrazců.

V biologii bylo pak cílem zkoumání preparátů z živočišné říše, konkrétně preparace včely pomocí binokulárních mikroskopů.

V chemii byla základem činnosti práce s analytickými vahami a systémem Pasco, pomocí kterých žáci zkoumali vlastnosti plamene, kovů a změnu skupenství vody.

V počítačové grafice si všichni mohli vyzkoušet práci s notebooky Acer Swift 3, na kterých pracovali v programu na úpravu bitmapové grafiky Photopea, naučili se základy barevných úprav a retuší a pokročilejší i práci s vrstvami.

Dopolední program byl pro žáky atraktivní a zajímavý, při jeho hodnocení nejvíce ocenili nový pohled na biologii a chemii. Rovněž nové poznatky z matematiky a úprava grafiky na PC rozšířily jejich obzor.

Další, v pořadí již čtvrtý, závěrečný den pro tento školní rok, připravujeme pro žáky ZŠ na konec měsíce května.

Projektový den 2 na Českém reálném gymnáziu – 12. 12. 2019

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 jsme na Českém reálném gymnáziu realizovali v tomto školním roce druhý projektový den pro žáky partnerských základních škol, kterého se se svými pedagogy aktivně zúčastnilo okolo 80 žáků 5. a 9. tříd základních škol z Hrdějovic, Boršova nad Vltavou, Hluboké nad Vltavou a z Českých Budějovic, Pohůrecké ZŠ.

Projektový den byl koncipován podobně jako předcházející projektové dny, realizační tým využil zkušeností z již proběhlých dnů. Opět se žáci partnerských škol během dopoledne střídali, a získávali tak nové vědomosti v programech z matematiky, biologie, chemie a počítačové grafiky. Všichni žáci partnerských škol se aktivně podíleli na řešení úloh, průběhu experimentů, které si pro ně připravili učitelé gymnázia společně se svými studenty. V každém programu byl důraz kladen na individuální přístup a praktické experimenty, které mohli žáci provádět frontálně díky zakoupeným novým pomůckám pro tuto výuku.

Z matematiky byla vybrána pro žáky 9. tříd témata týkající se finanční matematiky, která byla objasněna na praktických úlohách ze života, žáci 5. tříd pracovali se stavebnicemi se zlomky, pomocí kterých řešili rovněž praktické úlohy.

V biologii bylo pak cílem zkoumání preparátů z rostlinné říše pomocí binokulárních mikroskopů s využitím PC.

Ve fyzice žáci pracovali se stavebnicí Boffin, zapojovali jednoduché elektrické obvody, sériové a paralelní zapojení a dále zkoumali poločas rozpadu jader atomů a prováděli pokusy s kladkostrojem, v chemii byla základem činnosti práce s analytickými vahami.

V počítačové grafice si všichni mohli vyzkoušet práci s fotoaparáty Nikon CoolPix B700, jejich ovládání, vyfotografovat portrét a pohyb.

Dopolední program byl pro žáky atraktivní a zajímavý, při jeho hodnocení nejvíce ocenili nový pohled na biologii a počítačovou grafiku. Rovněž nové poznatky z matematiky a chemie rozšířily jejich obzor a změnily vztah k těmto předmětům.

Další, v pořadí již třetí, únorový projektový den, připravujeme pro žáky ZŠ hned po jarních prázdninách.

Fotografické semináře na partnerských školách

Během prosince 2019 dostali žáci z partnerských základních škol v Rudolfově a v Hrdějovicích možnost vyzkoušet si práci s fotoaparátem. Během praktických seminářů, které proběhly v rudolfovském Hornickém muzeu, resp. přímo v ZŠ Hrdějovice, se seznámili nejen se se základy ovládání přístroje, ale i s nejdůležitějšími zásadami fotografické kompozice, s prací se světlem a s některými fotografickými triky. Díky deseti Nikonům B700 z arzenálu ČRG si mohli vyzkoušet práci se šedesátinásobným zoomem nebo vytvořit portrét s nízkou hloubkou ostrosti – tedy něco, na jejich mobilní telefony neuměly.

Na projektovém dni, který následoval v budově ČRG, si své první zkušenosti s fotoaparátem doplnili výukou ovládání programu pro grafické úpravy (nejen) fotografií.

Projektový den na Českém reálném gymnáziu – 24. 10. 2019

Ve čtvrtek 24. října 2019 se v naší škole uskutečnil projektový den pro žáky partnerských základních škol, kterého se se svými pedagogy aktivně zúčastnilo přes 80 žáků 5. a 9. tříd partnerských základních škol z Hrdějovic, Boršova nad Vltavou, Hluboké nad Vltavou a z Českých Budějovic, Pohůrecké ZŠ.

Ve čtyřech tematických blocích, ve kterých se žáci během dopoledne vystřídali, získali žáci nové vědomosti v programech z matematiky, biologie, chemie a počítačové grafiky. Všichni žáci partnerských škol se aktivně podíleli na řešení úloh, průběhu experimentů, které si pro ně připravili učitelé gymnázia společně se svými studenty. V každém programu byl důraz kladen na individuální přístup a praktické experimenty, které mohli žáci provádět frontálně díky zakoupeným novým pomůckám pro tuto výuku. Z matematiky byla vybrána témata týkající se zlomků a prostorové geometrie, která byla objasněna pomocí výukových stavebnic a stavebnice Geomag, v biologii bylo pak cílem zkoumání preparátů pomocí binokulárních mikroskopů s využitím PC, v chemii se řešilo praktické využití analytických vah v systému Pasco a v počítačové grafice si všichni mohli vyzkoušet jak vyfotografovat různé objekty a tyto fotografie následně upravit a zpracovat na PC s využitím příslušného softwaru.

Dopolední program byl pro žáky atraktivní a zajímavý, při jeho hodnocení nejvíce ocenili nový pohled na matematiku a počítačovou grafiku. Rovněž nové poznatky z biologie a chemie rozšířily jejich obzor a změnily vztah k těmto předmětům. Projektový den se u žáků setkal s pozitivním ohlasem.

Další zajímavá témata z těchto oblastí poznání připravujeme pro žáky na další, prosincový projektový den.