Naše studentka Lucie Boušková studovala zároveň na JČU

Vážení učitelé, milí spolužáci, noví uchazeči a přátelé Českého reálného gymnázia,

ráda bych se s Vámi podělila o svou zkušenost se studiem na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současné době jsem studentkou třetího ročníku našeho gymnázia. Díky značnému přispění a skvělé podpoře mého učitele matematiky a fyziky pana Mgr. Jaroslava Kaly jsem v říjnu loňského roku měla možnost nastoupit ke studiu matematiky a fyziky spolu s novými studenty prvního ročníku Jihočeské univerzity.

V rámci studia jsem si zvolila z oboru matematiky předměty Lineární algebra 1, Matematická analýza 1, Základy matematické logiky a Diskrétní matematika. Ve fyzice pak základ učiva prvního semestru představovala Mechanika a molekulová termika. Každý z předmětů zahrnoval jak přednášky, tak i cvičení. Přednášky byly koncipovány jako výklad nové problematiky zahrnující ukázky příkladů, jak tuto nově probíranou látku aplikovat. Cvičení byla nastavena interaktivně ve snaze zapojit studenty při řešení konkrétních matematických či fyzikálních příkladů a zjistit tak, zda vykládanému učivu rozumí.

Ze začátku jsem měla trochu obavy, zda se dokážu vyrovnat studentům, kteří již za sebou měli maturitní zkoušku a někteří i rok studia na jiné vysoké škole. Díky vědomostem získaným studiem na našem gymnáziu se mé obavy brzy rozplynuly a úspěšně jsem absolvovala všechny zvolené předměty včetně povinných zápočtů a závěrečných zkoušek, a to s hodnocením na výbornou. Zápočty z matematických předmětů a stejně tak i z fyziky probíhaly výlučně písemnou formou a byly vícefázové. Zkoušky z matematických oborů byly písemné zahrnující vždy dvouhodinové řešení zadaných zkouškových příkladů. Zkouška z fyziky byla ústní a přišlo mi to jako malá maturita. Na začátku jsem si vytáhla otázku na téma Práce, energie a výkon rozčleněnou na dalších osm podotázek. Dostala jsem od pana profesora čas na přípravu a následně proběhlo vyzkoušení. Ze strany Jihočeské univerzity mi byly uděleny certifikáty o úspěšném absolvování každého zvoleného předmětu. Studium na Jihočeské univerzitě jsem vnímala jako obrovskou příležitost získat nové matematické a fyzikální poznatky a posunout se v těchto vědních disciplínách dále.

V rámci studia na gymnáziu jsem si průběžně doplňovala probíranou látku z ostatních předmětů, dopisovala testy a absolvovala dodatečná zkoušení. Vše dopadlo dobře a na vysvědčení jsem měla pouze dvě dvojky a jinak samé jedničky.

Poděkování si zaslouží všichni učitelé, kteří to se mnou kvůli studiu na univerzitě měli těžší, ale vše se díky dobře nastavené spolupráci skvěle zvládalo. Osobně bych pak moc chtěla poděkovat paní ředitelce RNDr. Ludmile Kadlecové, své třídní učitelce paní Mgr. Pavlíně Beníškové a v neposlední řadě panu učiteli Mgr. Jaroslavu Kalovi, kteří jsou naprosto senzační a bez jejichž pomoci a podpory by se toto vše nemohlo uskutečnit. Paralelní studium na vysoké škole je neuvěřitelná možnost a zároveň velká zkušenost, jak se vědomostně posunout. České reálné gymnázium mi tuto jedinečnou příležitost poskytlo a já bych byla moc ráda, kdyby se tento článek stal inspirací i pro další studenty našeho gymnázia.

–Lucie Boušková, 3.R

Mgr. Jaroslav Kala, RNDr. Ludmila Kadlecová, Lucie Boušková (3.R)