Vybavení školy

IT vybavení

Naše škola věnuje velkou pozornost moderním trendům ve výuce, zejména využití multimediální a výpočetní techniky. Kromě stabilní učebny informatiky je pro výuku k dispozici i několik sada výkonných notebooků, které lze používat jako mobilní počítačové učebny v kterékoliv místnosti školy (všechny třídy jsou vybaveny patřičnou elektroinstalací a jsou pokryty wifi signálem). To umožňuje jejich využití pro výuku libovolného předmětu bez vazby na specializovanou učebnu.

Interaktivní tabule a displeje

Škola disponuje interaktivními tabulemi, které kombinují výhody projektoru, počítače, audiovizuálního systému a  klasické tabule. S interaktivními tabulemi pracují i studenti, kteří na nich prezentují své práce a úkoly. Přípravu a zpracování podporuje jednotné programové vybavení, které studentům poskytuje škola. Takový přístup umožňuje sdílení a výměnu dat jak mezi studenty, tak mezi vyučujícími.

V místnostech, které nejsou vybaveny interaktivními tabulemi, využívají vyučující digitální dataprojektory pro prezentaci materiálů a výukových programů připravených pro počítač.

Jazyková laboratoř

Pro výuku jazyků byly zřízeny dvě moderní jazykové laboratoře, vybavené systémem SmartClass+ pro multimediální výuku jazyků, který umožňuje využívat nejmodernější metody výuky spolu s individuálním přístupem ke studentům či skupinovou prací.

Multifunkční učebna přírodních věd

Učebna, vybavená moderním laboratorním nábytkem a učebními pomůckami, je studentům k dispozici při výuce biologie, chemie a fyziky. Výuku usnadňuje i vybavení interaktivní tabulí a multimediálním systémem.

Odborná knihovna

Pro samostatné studium je žákům k dispozici odborná literatura, dostupná ve školní knihovně. Místnost knihovny slouží i jako studovna.

Učebna výtvarné výchovy

Učebna je vybavena speciálním polohovatelným nábytkem pro výtvarné činnosti, grafickým lisem a mobilními malířskými stojany, které žáci využívají pro malbu a kresbu v přírodě.

Moderní sociální zázemí

Rekonstruované sociální zařízení je uzpůsobeno i pro žáky se zdravotním postižením.

WiFi síť

Všechny prostory školy jsou pokryty WiFi signálem, rychlý bezdrátový internet je studentům k dispozici během vyučování i o přestávkách.

Tělocvična

Součástí budovy školy je tělocvična se sociálním zázemím, postavená v roce 2004. Tělocvična je k dispozici formou pronájmu i pro veřejnost.