Šablony III

Operační program Jan Amos Komenský

Projekt s názvem INOVACE VE VÝUCE.

Datum zahájení fyzické realizace projektu:  1. 1. 2023

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2024

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX./00/22_003/0004785

Cílem projektu je zejména zvýšit kvalitu vzdělávání využíváním tabletů ve výuce a dále podpořit znevýhodněné žáky, aby dosáhli nejlepších možných studijních výsledků.

Od školního roku 2023/2024 nabízí škola žákům v rámci projektu služby školního psychologa.

Učitelé školy budou průběžně proškolováni na využívání nových technologií ve výuce, zejména tabletů.