Informatika

S informatikou coby samostatným předmětem se žáci osmiletého gymnázia setkají už v primě a výuka práce s informacemi, s počítači, mobilními telefony a tablety je provází až do sexty. Na čtyřletém gymnáziu je informatika povinná první dva roky.

Důraz je při výuce kladen na praxi – ať už jde o práci s informacemi a jejich ověřováním, počítačovou bezpečnost, využití mobilních telefonů, focení, úpravy fotografií, natáčení a střih videa, zpracování dokumentů, zvuku a multimediálních prezentací, grafiky, tabulek nebo základy programování s robotickými stavebnicemi. Zájemci se mohou naučit i základy skládání hudby na počítači, pokročilé techniky práce s grafickými programy a další věci, které nejsou běžnou součástí výuky.

V posledních dvou ročnících pak mají žáci možnost pokračovat ve studiu informatiky ve volitelném předmětu Práce s počítačem, který se zaměřuje na teoretičtější aspekty informatiky, na principy hardwaru, algoritmizaci, základy formátovacích jazyků a programování, stejně jako na pokročilejší úroveň práce v již dříve probíraných aplikacích.

Škola má pro výuku informatiky k dispozici jednu pevnou počítačovou učebnu, vybavenou počítači s dotykovými displeji a interaktivní tabulí, učebnu robotiky s velkoplošným dotykovým displejem a robotickými stavebnicemi, dvě sady moderních notebooků (tzv. mobilní učebny), které lze používat kdekoli v budově školy – a v neposlední řadě i deset kvalitních EVF fotoaparátů.

Mimo výuku nabízí ČRG také kroužek robotiky, kde se zájemci učí oživovat vlastnoručně sestavené roboty. Umělečtěji zaměření žáci mohou chodit do kroužku fotografie a počítačové grafiky, kde se učí nejen ovládat techniku, správně komponovat záběr a upravovat fotografie v grafických programech, ale hlavně se dívat na svět jinak – totiž skrz hledáček fotoaparátu. Podobný je i obsah výuky informatiky v rámci oblíbených projektových dnů na ČRG.

–Mgr. Jan Flaška, vyučující informatiky


Aktuality z výuky informatiky

 • Kreativní využití AI a online nástrojů v informatice

  Kreativní využití AI a online nástrojů v informatice

  V hodině informatiky dostali studenti kvinty úkol: vytvořit infografiku na téma, které si sami zvolili. K dispozici měli výhradně online nástroje, jako je bezplatná verze aplikace Canva, ChatGPT pro úpravy textu, generátor ilustrací Leonardo.ai a rastrový editor Photopea.com. Cílem nebylo pouze vytvořit tiskovinu, která by čtenáře seznámila s danou problematikou … / celý příspěvek »
 • Roboti VEX v informatice

  Roboti VEX v informatice

  Do rodiny robotů, které využíváme při výuce informatiky a v kroužku robotiky, přibyli po robotech VEX IQ pro pokročilejší studenty a oblíbených „pucích“ VEX 123 pro začátečníky také VEX GO pro mírně pokročilé. Během hodiny tandemové výuky předmětů Informatika a Člověk a svět práce si studenti sekundy ze stavebnice sestavili … / celý příspěvek »
 • Mezinárodní zkoušky digitální gramotnosti na ČRG

  Mezinárodní zkoušky digitální gramotnosti na ČRG

  Naše škola se rozhodla poskytovat do budoucna studentům možnost absolvovat v rámci výuky mezinárodně uznatelné zkoušky digitální gramotnosti ECDL (European Certificate of Digital Literacy) / ICDL (International Certificate of Digital Literacy). Akreditace školy, jejího vybavení i učitelů, kteří budou žáky testovat, může trvat několik měsíců, první kroky už ale máme … / celý příspěvek »
 • Projektový den 3 – 11. 5. 2022

  Projektový den 3 – 11. 5. 2022

  Za krásného květnového počasí k nám už potřetí v letošním školním roce zavítali žáci z našich partnerských škol. Protože sluníčko lákalo ven, vyzkoušeli si všichni přímo před školou, jak ovládat fotoaparát, jak vytvořit dobře vypadající portrét a prakticky si ověřili i různé kompoziční triky. Na našem školním dvoře pro ně … / celý příspěvek »
 • Studenti ČRG, sport a spánek – výsledky statistického průzkumu

  Studenti ČRG, sport a spánek – výsledky statistického průzkumu

  Studenti septimy a třetího ročníku na počátku roku 2022 během hodin informatiky vytvořili a zpracovali online dotazník, jehož úkolem bylo zjistit, jaký vztah mají studenti naší školy ke sportu a zda to, že sportují, nějak ovlivňuje jejich energii, náladu a kvalitu jejich spánku. Mezi otázky zařadili i dotazy na to, … / celý příspěvek »