Studenti ČRG, sport a spánek – výsledky statistického průzkumu

Studenti septimy a třetího ročníku na počátku roku 2022 během hodin informatiky vytvořili a zpracovali online dotazník, jehož úkolem bylo zjistit, jaký vztah mají studenti naší školy ke sportu a zda to, že sportují, nějak ovlivňuje jejich energii, náladu a kvalitu jejich spánku. Mezi otázky zařadili i dotazy na to, zda respondenti pijí kávu nebo na to, zda je ke sportu vedou rodiče. K propagaci dotazníku vytvořili plakátky s QR kódem, které rozvěsili po škole.

Dotazník byl dobrovolný a během několika týdnů na něj odpovědělo celkem 121 žákyň a žáků ve věku od 11 do 20 let. Odpovědi jsme získali od 64 dívek a 51 chlapců, 6 respondentů nechtělo uvádět, jakého jsou pohlaví.

S pomocí kontingenčních tabulek jsme pak hledali vztahy mezi odpověďmi. Následující dílčí zjištění berte, prosím, s určitou rezervou, a to kvůli relativně nízkému počtu respondentů a nestejnoměrnému rozložení jejich věku. Zároveň omluvte grafickou i stylistickou nejednotnost formulací našich zjištění, grafy a texty na této stránce jsou dílem různých studentů.

Neprezentujeme všechna svá zjištění, vybrali jsme jen pár těch zajímavějších.

Kolik mezi sebou máme sportovců?

Ze zprostředkovaných dat jsme schopni vyčíst, že třetina kluků sportuje málo či vůbec, kdežto poměr u dívek je o něco lepší – pouze čtvrtina dívek nejsou sportovkyně.

Jak často sportuješ?

Jaký sport kdo provozuje?

Do výsledků jsme nezahrnovali žáky, kteří se sportu nevěnují vůbec.

Z odpovědí je zřejmé, že pokud holky sportují, pak se častěji věnují individuálním sportům (lyžování, plavání, tenis atd…) – 61 %.

Kluci provozují kolektivní sporty (hokej, fotbal, volejbal atd…) více než dívky (kluci téměř 50 %, dívky jen kolem 25 %), přesto jsou individuální sporty oblíbenější u obou pohlaví.

Podíl těch, kteří dělají zároveň kolektivní i individuální sport, je u obou pohlaví přibližně stejný.

Poměr individuálních a kolektivních sportů podle pohlaví

Baví žáky sportovat?

Sport nejvíc baví žáky mezi 12–15 lety, ve vyšším věku je to bavit přestává. Studenti, blížící se k dospělosti, se pravděpodobně začínají soustředit na školu a nové povinnosti. (Zde je ovšem nutno podotknout, že respondentů mezi lety 16–20 bylo výrazně víc než ve věku 11–15.)

Baví tě sportovat? (vodorovná osa udává věk)

Ranní ptáčata vs. noční sovy a jejich energie

Jak dívky, tak chlapci jsou spíše „nočními sovami“ nežli „ranními ptáčaty“. „Noční sovy“ tvoří nadpoloviční většinu dotazovaných, „ranních ptáčat“ je zhruba čtvrtina.

Jsi spíš ranní ptáče nebo noční sova?

Největší část studentů (téměř čtvrtina) cítí nejvíce energie v odpoledních hodinách, další necelá čtvrtina (zejména „noční sovy“) se pak cítí nejlépe večer a v noci.

Kdy máš během dne nejvíce energie?

Sport a nálada

Z následujícího grafu je vidět, že lidé, kteří nesportují, jsou v životě více smutní než ti, kteří jsou fyzicky aktivní. Výsledky testu jsou velice podobné mezi lidmi, kteří sportují jednou a kteří sportují vícekrát týdně. I přesto jsou nejméně smutní lidé, kteří sportují každý den.

Jak často sportuješ vs. jak často jsi smutná/ý

Spánek a pozornost

Gymnazijní analytici zjistili, že zhoršující se pozornost může být způsobena i problémy se spánkem. Po noci nekvalitního spánku jsou lidé nevyspalí a mají zhoršenou schopnost udržet pozornost.

Sport a spánek

Díky školní analýze jsme zjistili, že lidé, kteří sportují (ať už kolektivně nebo individuálně), spí lépe než lidé, kteří nesportují vůbec.

Jaký děláš sport? / Spíš dobře?

Káva a spánek

Zjistili jsme, že existuje korelace mezi spánkem a pitím kávy. Lidé, kteří pijí kávu málokdy, spí dobře a nebo aspoň většinou dobře. Lidé, kteří pijí kávu vícekrát denně, mají poměrově největší problém se spaním. (Nutno samozřejmě podotknout, že vzhledem k rozsahu věku respondentů lze usuzovat i na to, že nejlépe spí mladší žáci, kteří kávu nepijí – dobrá kvalita jejich spánku tedy může souviset spíš s jejich nízkým věkem než s nepitím kávy. Statistická data lze navíc interpretovat i opačně: lidé s horší kvalitou spánku se snaží svou denní únavu kompenzovat vyšší konzumací kávy.)