Zeměpis

Zeměpis na ČRG vyučujeme na čtyřletém gymnáziu první tři rokyna osmiletém gymnáziu pak od primy až do septimy. Na maturitu ze zeměpisu a přijímací zkoušky na vysoké školy se žáci připravují ve 4. ročníku a oktávě v hodinách zeměpisného semináře.

Pro 2. ročník a sextu je již zaveden nový pohled na svět s ohledem na makroregiony světa (využití nových výukových materiálů).

Studenti primy, 1. ročníku a kvinty pravidelně navštěvují programy Planetária České Budějovice.

Škola pořádá zeměpisné přednášky s Tomášem Kubešem se zajímavou tématikou (minimálně jedna přednáška v ročníku).

Naše gymnázium navštěvuje také programy filmových festivalů s geografickou tématikou.

Využíváme spolupráce s Jihočeskou univerzitou, například akce spojené s badatelskou výukou či GISday. Výuka zeměpisu využívá i metody zážitkové pedagogiky se zaměřením na témata obnovitelných zdrojů a výroby elektrické energie v České republice, pod názvem „Budoucnost je na mně“.

–Mgr. Markéta Holá, předsedkyně předmětové komise zeměpis


 • Inovace ve výuce na ČRG

  Inovace ve výuce na ČRG

  Ve školním roce 2023/2024 se nám podařilo uskutečnit převážnou část projektu s názvem „Inovace ve výuce“ (CZ.02.02.XX/00/22_003/0004785), jehož hlavním cílem je zařadit do výuky nové technologie, zejména tablety vybavené elektronickou tužkou. Učitelé byli pro práci s tablety proškoleni se zaměřením na efektivnější průběh všech fází vyučování. V rámci projektu jsme využili i další školení, zejména … / celý příspěvek »
 • GIS na Jihočeské univerzitě

  GIS na Jihočeské univerzitě

  Hodiny zeměpisu si na konci listopadu žáci kvinty a prvního ročníku zpestřili návštěvou Katedry geografie Jihočeské univerzity. Průvodcem jim byl Mgr. Vojtěch Blažek Ph.D., který pro ně připravil ukázku práce v systému ArcGis. Tento geografický informační systém využívá fotografií a dat z družic a dronů. Studenti hledali odpovědi na otázky týkající se … / celý příspěvek »
 • Cestovatelské přednášky o Guineji a Africe

  Cestovatelské přednášky o Guineji a Africe

  Na konci listopadu přijel, jako každý rok, do naší školy přednášet zapálený cestovatel a fotograf Tomáš Kubeš. Procestoval více než sto zemí světa a o svých cestách píše pro časopisy Koktejl, Instinkt nebo Lidé a Země. Vyprávěním o druhém největším ostrově světa – Nové Guineji – provedl Tomáš Kubeš studenty … / celý příspěvek »
 • Sekunda, tercie a kvarta v planetáriu

  Sekunda, tercie a kvarta v planetáriu

  Ve středu 22. 2. 2023 navštívily sekunda, tercie a kvarta planetárium v Českých Budějovicích. Žáci se dozvěděli, jak odlišný je způsob života ve vesmíru a na Zemi, jaké výzvy představuje, a seznámili se i zajímavostmi ze života kosmonautů. / celý příspěvek »
 • Prima zeměpis

  Prima zeměpis

  Tak jako každý učitel matematiky říká, že základem výuky je papír, tužka, případně tabule a křída, učitel zeměpisu dodá, že základem výuky je atlas a práce s ním. Jistě ale není na škodu si běžné hodiny zeměpisu čas od času zpestřit. V primě se proto při hodinách zaměřených na výuku počasí … / celý příspěvek »