Fyzika

Fyzika je jeden ze základních nástrojů poznání světa kolem nás. Každý z nás uvažuje o věcech, co ho obklopují. Fyzika, která vznikla jako jedna z prvních věd oddělením od filosofie, nám umožňuje tyto věci pochopit, porozumět jim. Proto při výuce fyziky na ČRG je kladen důraz na to, aby studentům bylo umožněno se neustále ptát – Proč?

Fyziku naši studenti začínají studovat s nástupem na školu (prima, první ročník) a pokračují v jejím studiu do předposledního ročníku. Studenti nižších ročníků mají možnost účastnit se zájmových kroužků. Jedním z nich je kroužek fyzikálních experimentů. Nejen touto cestou si mohou své teoretické znalosti vyzkoušet v praxi.  Při přechodu ke středoškolskému studiu mají studenti do výuky zařazena laboratorní cvičení. Naučí se navrhnout a provést experiment, stejně jako zpracovat naměřené údaje a zhotovit protokol.

–Mgr. Jaroslav Kala, předseda předmětové komise Fyzika


Aktuality z výuky fyziky

 • Naše studentka Lucie Boušková studovala zároveň na JČU

  Naše studentka Lucie Boušková studovala zároveň na JČU

  Vážení učitelé, milí spolužáci, noví uchazeči a přátelé Českého reálného gymnázia, ráda bych se s Vámi podělila o svou zkušenost se studiem na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současné době jsem studentkou třetího ročníku našeho gymnázia. Díky značnému přispění a skvělé podpoře mého učitele matematiky a fyziky … / celý příspěvek »
 • Projektový den 3 – 11. 5. 2022

  Projektový den 3 – 11. 5. 2022

  Za krásného květnového počasí k nám už potřetí v letošním školním roce zavítali žáci z našich partnerských škol. Protože sluníčko lákalo ven, vyzkoušeli si všichni přímo před školou, jak ovládat fotoaparát, jak vytvořit dobře vypadající portrét a prakticky si ověřili i různé kompoziční triky. Na našem školním dvoře pro ně … / celý příspěvek »
 • Projektový den 2 – 16. 3. 2022

  Projektový den 2 – 16. 3. 2022

  Ve středu 16. 3. proběhl v rámci projektu IKAP JčK II druhý projektový den v letošním školním roce. Opět jsme se sešli se žáky a učiteli partnerských základních škol. Žáci nacvičovali první pomoc, učili se upravovat fotografie, pracovali s robotickou stavebnicí Vex a se systémem Pasco při fyzikálních, chemických a … / celý příspěvek »
 • PASCO v primě

  PASCO v primě

  Naši žáci primy používají čidla nových sad PASCO k měření fyzikálních veličin, se kterými se seznamují v rámci předmětu člověk a svět práce. Čidla jsou snadno propojitelná se školními iPady a umožňují žákům rozvíjet vedle přírodovědných znalostí i jejich digitální kompetence. A tak se například při měření délky/vzdálenosti neučí pracovat … / celý příspěvek »
 • Přijďte si zaexperimentovat a tisknout ve 3D v našem kroužku!

  Přijďte si zaexperimentovat a tisknout ve 3D v našem kroužku!

  Kroužek fyzikálních a chemických experimentů a 3D tisku je otevřený. Zájemci se mohou hlásit u p. Kaly, p. Štipla a p. Boháčové.  / celý příspěvek »