Naši absolventi

Údaje o výsledcích absolventů 2021 v přijímacím řízení na VŠ

V roce 2021 byli studenti ČRG s. r. o. přijati na tyto VŠ:

ČVUT Praha
Fakulta dopravy – Technika a technologie dopravních spojů

Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií
Fakulta 1. lékařská – všeobecné lékařství
Fakulta farmaceutická – Hradec Králové
Obor sociální a charitativní práce

Západočeská univerzita
Právnická fakulta
Veřejná správa a regionální rozvoj

Jihočeská univerzita
Přírodovědecká fakulta – péče o životní prostředí
Fakulta zdravotně sociální
Ekonomická fakulta – finance a účetnictví, podniková informatika
Pedagogická fakulta
Teologická fakulta
Zdravotnické záchranářství

VŠE Praha
Fakulta financí a účetnictví
Fakulta managementu
Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta informatiky a statistiky – Aplikovaná informatika, Matematické metody v ekonomii
Fakulta podnikohospodářská
Fakulta národohospodářská

Unicorn university
Softwarové vývojářství

FVM Brno
Fakulta veterinární

MUNI
Speciální pedagogika a logopedie
Obor geografie

VŠMVV
Mezinárodní vztahy a diplomacie

Škoda auto – vysoká škola
Obor řízení lidských zdrojů


Údaje o výsledcích absolventů 2020 v přijímacím řízení na VŠ

V roce 2020 byli studenti ČRG s. r. o. přijati na tyto VŠ:

ČVUT Praha
Fakulta strojní
Fakulta radiologie

VŠCHT Praha

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta – finanční matematika
Lékařská fakulta
Filozofická fakulta
Farmaceutická fakulta – Hradec Králové

ČZU Praha
Technická fakulta

Západočeská univerzita
Právnická fakulta

Jihočeská univerzita
Přírodovědecká fakulta
Fakulta zdravotně-sociální
Ekonomická fakulta
Pedagogická fakulta
Teologická fakulta

VŠE Praha
Fakulta managementu
Národohospodářská fakulta
Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta podnikohospodářská

VŠKK
Management v kreativním průmyslu

UJAK
Speciální pedagogika

ŠAVS
Logistika a management kvality

VŠO
Cestovní ruch a turismus


Údaje o výsledcích absolventů 2019 v přijímacím řízení na VŠ

V roce 2019 byli studenti ČRG s. r. o. přijati na tyto VŠ:

Univerzita Karlova Praha
Filosofická fakulta
FSV

ZU Plzeň
Strojní fakulta
Lékařská fakulta

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta
Fakulta přírodovědecká
Zemědělská fakulta
Filosofická fakulta
Fakulta rybářství a ochrany vod

Univerzita obrany Brno

Univerzita Vídeň

Univerzita Heidelderg

VUT Brno
Fakulta architektury

VŠE Praha
Národohospodářská fakulta
Fakulta mezinárodních vztahů

ČZU Praha
Ekologická fakulta

Univerzita obrany


Absolventi Českého reálného gymnázia s.r.o. v roce 2018

V roce 2018 byli studenti přijati na tyto VŠ:

Univerzita Karlova Praha
Lékařská fakulta
Filosofická fakulta

ZU Plzeň
Právnická fakulta

Jihočeská univerzita
Ekonomická fakulta
Teologická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta přírodovědecká
Zemědělská fakulta
Ekonomická fakulta

ČVUT
Strojní fakulta
Stavební fakulta
Elektrotechnická fakulta

VŠTE České Budějovice
Stavební fakulta
Strojní fakulta
Ekonomická fakulta

VŠCHT Praha

AMBIS Praha
kriminalistika

Mladá Boleslav
Automobilní škola

Anglie


Absolventi Českého reálného gymnázia s.r.o. v roce 2017

V roce 2017 byli naši studenti přijati na tyto VŠ:

Univerzita Karlova Praha
FTVS
Fakulta sociálních věd

ZčU Plzeň
Právnická fakulta
Lékařská fakulta
Fakulta zdravotních studií
Filosofická fakulta

Masarykova univerzita Brno
Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita
Ekomická fakulta
Filosofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta přírodovědecká
Ekonomická fakulta
Zdravotně sociální fakulta
Zemědělská fakulta

ČVUT
Strojní fakulta
Elektrotechnická fakulta

ČZU Praha

VŠ regionálního rozvoje Praha

VŠE Praha
Fakulta financí

VŠTE České Budějovice
Stavební fakulta

VŠCHT Praha
Potravinářská fakulta

VŠERS ČB
Bezpečnostní a právní činnost

Studium ve Španělsku


Absolventi Českého reálného gymnázia s.r.o. v roce 2016

V roce 2016 byli naši studenti přijati na tyto VŠ:

Univerzita Karlova Praha

2. lékařská fakulta
3. lékařská fakulta
Právnická fakulta
Filozofická fakulta
MFF
Přírodovědecká fakulta
Zemědělská fakulta

ZčU Plzeň
Ekonomická fakulta
Lékařská fakulta
Strojní fakulta
Právnická fakulta
Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita
Filosofická fakulta
Fakulta rybářatví a ochrany vod
Pedagogická fakulta
Fakulta přírodovědecká
Ekonomická fakulta
Zdravotně sociální fakulta
Zemědělská fakulta

ČVUT
Biomedicíncké inženýrství
Stavební fakulta

VŠE Praha
Národohospodářská fakulta
Fakulta financí a účetnictví

VŠTE České Budějovice
Pozemní stavby

VŠCHT Praha

University of Greenwich


Absolventi Českého reálného gymnázia s.r.o. v roce 2015

V roce 2015 uspěli naši studenti v přijímacích zkouškách na tyto VŠ:

Univerzita Karlova Praha
Přírodovědecká fakulta
Právnická fakulta

ZčU Plzeň
Ekonomická fakulta
Lékařská fakulta
Strojní fakulta
Fakulta aplikovaných věd
Právnická fakulta

Jihočeská univerzita
Filosofická fakulta
Fakulta rybářatví a ochrany vod
Pedagogická fakulta
Fakulta přírodovědecká
Ekonomická fakulta
Zdravotně sociální fakulta
Zemědělská fakulta
Ekonomická fakulta

ČVUT
Stavební fakulta
Strojní fakulta
Fakulta informatiky

VŠTE České Budějovice
Pozemní stavby

VŠCHT Praha
Fakulta technické technogie

King´s College Londýn

Royal Halloway Londýn

Goldsmiths University Londýn

University of Greenwich


Absolventi Českého reálného gymnázia s.r.o. v roce 2014

V roce 2014 byli naši absolventi přijati na tyto vysoké školy:

Univerzita Karlova Praha:
Lékařská fakulta
Fakulta sociálních věd
MFF

Masarykova univerzita Brno:
Filosofická fakulta

Mendlova univerzita Brno:
Zemědělská fakulta

ZčU Plzeň:
Právnická fakulta

Jihočeská univerzita:
Pedagogická fakulta
Zdravotně sociální fakulta
Zemědělská fakulta
Ekonomická fakulta

VŠE Praha:
Fakulta managementu
Fakulta financí

Univerzita Palackého Olomouc:
Filozofická fakulta

VŠCHT Praha


Absolventi Českého reálného gymnázia s.r.o. v roce 2013

V roce 2013 byli naši absolventi přijati na tyto vysoké školy:

Univerzita Karlova Praha:

Lékařská fakulta, Filosofická fakulta

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Masarykova univerzita Brno:

Lékařská fakulta

ZčU Plzeň:

Filosofická fakulta, Fakulta aplikovaných věd, Fakulta zdravotních studií

Jihočeská univerzita:

Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Zdravotně sociální fakulta, Zemědělská fakulta

ČZU Praha:

Ekonomická fakulta, Fakulta životního prostředí

Zemědělská univ. Praha:

Provozně-ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita Praha

Panevropská VŠ Praha:

Fakulta práva

VŠE Jindřichův Hradec:

Fakulta managementu

ČVUT Praha:

Fakulta architektury, Fakulta elektrotechnická, Fakulta biomedicínckého inženýrství

VŠTE ČB:

Ekonomická fakulta, Technologie dopravy

Vysoká škola hotelová v Praze


Absolventi Českého reálného gymnázia s.r.o. v roce 2012

V roce 2012 byli naši absolventi přijati na tyto vysoké školy:

Univerzita Karlova Praha:
Pedagogická fakulta, Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta, Filosofická fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta

Masarykova univerzita Brno:
Přírodovědecká fakulta, Právnická fakulta, Fakulta sociálních studií

ZČU Plzeň:
Filosofická fakulta, Lékařská fakulta

Jihočeská univerzita:
Pedagogická fakulta, Ekonomická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Zdravotně sociální fakulta, Zemědělská fakulta, GEVES

Metropolitní univerzita

Česká zemědělská univerzita

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Johanes Keller Universität Linz

VŠE Praha:
Finance a účetnictví, Fakulta managementu

ČVUT Praha:
Fakulta architektury, Fakulta elektrotechnická, Fakulta stavební, Fakulta architektury, FEL, Fakulta biomedicínckého inženýrství

VŠCHT Praha:
Potravinářská fakulta, Fakulta chemické technologie

Vysoká škola hotelová v Praze


Absolventi Českého reálného gymnázia s.r.o. v roce 2011

V roce 2011 byli naši absolventi přijati na tyto vysoké školy:

Univerzita Karlova Praha:
Pedagogická fakulta, Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Brno:
Přírodovědecká fakulta, Právnická fakulta

Univerzita Palackého Olomouc:
Právnická fakulta

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

UK Hradec Králové:
Farmaceutická fakulta

ZČU Plzeň:
Filosofická fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Právnická fakulta, Lékařská fakulta, Fakulta aplikovaných věd

Jihočeská univerzita:
Pedagogická fakulta, Filosofická fakulta, Ekonomická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Zdravotně sociální fakulta, Zemědělská fakulta, Teologická fakulta, GEVES

VŠE Praha:
Mezinárodní vztahy, Finance a účetnictví, Fakulta informatiky, Fakulta managementu

VŠE Jindřichův Hradec

ČVUT Praha:
Fakulta elektrotechnická, Fakulta informačních technologií

VUT Brno:
Stavební fakulta

VŠCHT Praha:
Potravinářská fakulta, Fakulta chemické technologie


Absolventi Českého reálného gymnázia s.r.o. v roce 2010

Absolventi oktávy a čtvrtého ročníku byli v roce 2010 přijati na následující vysoké školy:

Univerzita Karlova Praha: 
Fakulta humanitních studií, Pedagogická fakulta, Lékařská fakulta, MFF, Přírodovědecká fakulta

Univerzita J.A.Komenského Praha:
Veřejná správa

Univerzita Karlova Plzeň: 
Lékařská fakulta

Masarykova univerzita Brno:
Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého Olomouc:
Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita: 
Pedagogická fakulta, Filosofická fakulta, Ekonomická fakulta, Přírodovědecká fakulta, 
Zdravotně sociální fakulta, Zemědělská fakulta, Teologická fakulta

Západočeská univerzita Plzeň:
Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

Zemědělská univerzita Praha

Metropolitní univerzita Praha

Konzervatoř Praha

VŠE Praha: 
Mezinárodní vztahy, Finance a účetnictví, Fakulta managementu

VŠERS Č.Budějovice

ČVUT Praha: 
Fakulta podnikohospodářská, Fakulta elektrotechnická, 
Fakulta informačních technologií, Jaderná fakulta, Dopravní fakulta

VUT Brno:
Strojní fakulta

VŠCHT Praha:
Potravinářská fakulta, Fakulta chemické technologie

Vysoká škola hotelová v Praze

VŠ technická a ekonomická Č.Budějovice

Policejní akademie Praha

VŠ mezinárodních a veřejných vztahů Praha


Absolventi Českého reálného gymnázia s.r.o. v roce 2009

Absolventi oktávy a čtvrtého ročníku byli v roce 2009 přijati na následující vysoké školy:

Univerzita Karlova Praha:
Právnická fakulta, Filosofická fakulta, Lékařská fakulta, MFF, Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova Plzeň:
Lékařská fakulta

Masarykova univerzita Brno:
Právnická fakulta, Fakulta sociálních studií

Jihočeská univerzita:
Pedagogická fakulta, Biologická fakulta, Filosofická fakulta, Ekonomická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Zdravotně sociální fakulta, Zemědělská fakulta, Teologická fakulta

Západočeská univerzita Plzeň:
Filosofická fakulta, Technická fakulta

UJAK Praha

VŠE Praha:
Mezinárodní vztahy, Finance a účetnictví, Národohospodářská fakulta, Mezinárodní obchod

VŠERS Č.Budějovice

ČVUT Praha:
Architektura, FEL, Jaderná fakulta, Strojní fakulta

VUT Brno

VŠCHT Praha

VŠ technická a ekonomická Č.Budějovice

MODE-DESIGN WIEN

VŠ mezinárodních a veřejných vztahů Praha


Absolventi Českého reálného gymnázia s.r.o. v roce 2008

Absolventi oktávy a čtvrtého ročníku byli v roce 2008 přijati na následující vysoké školy:

Univerzita Karlova Praha: 
Právnická fakulta, Lékařská fakulta, MFF, Fakulta sociálních věd, Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova Plzeň: 
Lékařská fakulta

Masarykova univerzita Brno: 
Filosofická fakulta, Právnická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Fakulta sociálních studií

Jihočeská univerzita: 
Pedagogická fakulta, Biologická fakulta, Filosofická fakulta, Ekonomická fakulta, 
Přírodovědecká fakulta, Zdravotně sociální fakulta

Západočeská univerzita Plzeň:
Filosofická fakulta, Právnická fakulta, Ekonomická fakulta, Technická fakulta

Univerzita Hradec Králové:
Fakulta humanitních věd

VŠE Praha

VŠERS Č. Budějovice

VŠE J. Hradec

Česká zemědělská univerzita Praha

ČVUT Praha: 
FEL, Jaderná fakulta, Stavební fakulta, Strojní fakulta

VŠ technická a ekonomická Č. Budějovice

Unicorn College

VŠ mezinárodních a veřejných vztahů Praha


Absolventi Českého reálného gymnázia s.r.o. v roce 2007

Absolventi oktávy a čtvrtého ročníku byli v roce 2007 přijati na následující vysoké školy:

Univerzita Karlova Praha: 
Filosofická fakulta, Lékařská fakulta

Univerzita Karlova Plzeň: 
Lékařská fakulta

Masarykova univerzita Brno: 
Filosofická fakulta, Právnická fakulta, Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita: 
Pedagogická fakulta, Zemědělská fakulta, Biologická fakulta, Filosofická fakulta, Zdravotně sociální fakulta

Západočeská univerzita Plzeň: 
Právnická fakulta, Ekonomická fakulta

Univerzita Hradec Králové: 
Pedagogická fakulta

Univerzita Pardubice: 
Filosofická fakulta

ČVUT Praha: 
Jaderná fakulta, Stavební fakulta

VŠE Praha

Česká zemědělská univerzita

VŠCHT Praha

VŠCHT Tábor

VŠ hotelová Praha

LA ESGUELA De Barcelona


Absolventi Českého reálného gymnázia s.r.o. v roce 2005

Naši absolventi ve školním roce 2004-2005 byli přijati na tyto vysoké školy : 

Univerzita Karlova, Praha:
Fakulta humanitních studií, Přírodovědecká fakulta, Matematicko fyzikální fakulta

Masarykova univerzita Brno:
Fakulta informačních technologií

Vysoké učení technické Brno: 
Stavební fakulta

Jihočeská univerzita Č. Budějovice:
Pedagogická fakulta, Zemědělská fakulta, Biologická fakulta

Vysoká škola ekonomická Praha:
Fakulta financí a účetnictví, Fakulta informatiky a statistiky

Západočeská univerzita Plzeň:
Ekonomická fakulta, Právnická fakulta, Politologie

ČVUT Praha:
Elektrotechnická fakulta, Stavební fakulta, Fakulta architektury, Fakulta jaderná

Univerzita obrany

Technická univerzita Liberec:
Fakulta architektury

Policejní akademie ČR

Vysoká škola evropských a regionálních studií

a řada dalších fakult uvedených i ostatních vysokých škol.


Absolventi Českého reálného gymnázia s.r.o. v roce 2004

Absolventi oktávy a čtvrtého ročníku byli v roce 2004 přijati na následující vysoké školy:

Univerzita Karlova, Praha:
Filosofická fakulta, Fakulta sociálních věcí, Lékařská fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze

Masarykova univerzita Brno: 
Veterinární fakulta, Farmaceutická fakulta, Filosofická fakulta

Mendelova univerzita Brno

VFU Brno:
Veterinární lékařství

Univerzita Palackého Olomouc:
Lékařská fakulta

Jihočeská univerzita Č. Budějovice:
Pedagogická fakulta, Zemědělská fakulta, Teologická fakulta, Zdravotně sociální fakulta, Historický ústav

Vysoká škola ekonomická Praha:
Fakulta managementu, Mezinárodní obchod

Západočeská univerzita Plzeň:
Elektrotechnická fakulta, Politologie, FAV

ČVUT Praha:
Elektrotechnická fakulta, Stavební fakulta, Strojní fakulta

Vysoké učení technické Brno:
Stavební fakulta, Chemická fakulta

a řada dalších fakult uvedených i ostatních vysokých škol


Absolventi Českého reálného gymnázia s.r.o. v roce 2003

Absolventi ČRG roku 2003 byli přijati na tyto vysoké školy:

Univerzita Karlova, Praha:
Filosofická fakulta, Pedagogická fakulta, Právnická fakulta, Lékařská fakulta, Fakulta sociálních věd

Masarykova univerzita Brno:
Právnická fakulta, Fakulta humanitních studií, Filosofická fakulta, Fakulta informatiky, Přírodovědecká fakulta

Veterinární a farmaceutická fakulta Brno

Jihočeská univerzita České Budějovice:
Biologická fakulta, Pedagogická fakulta, Zemědělská fakulta, Teologická fakulta, Zdravotně sociální fakulta

Vysoká škola ekonomická Praha

Vysoká škola ekonomická Jindřichův Hradec

Západočeská univerzita Plzeň:
Elektrotechnická fakulta, Fakulta humanitních studií

Univerzita F. Palackého Olomouc: 
Přírodovědecká fakulta

ČVUT Praha:
Elektrotechnická fakulta, Stavební fakulta

Vysoké učení technické Brno

Slezská univerzita Opava: 
Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.L.: 
Fakulta životního prostředí

Univerzita Pardubice: 
Fakulta humanitních studií

Univerzita Hradec Králové: 
Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Jena, Německo

Univerzita Passau, Německo


Absolventi Českého reálného gymnázia s.r.o. v roce 2002

V uvedeném školním roce byli naši absolventi přijati na tyto vysoké školy:

Univerzita Karlova, Praha:
Filosofická fakulta

Masarykova univerzity Brno:
Právnická fakulta, Veterinární fakulta, Farmaceutická fakulta

JČU České Budějovice:
Pedagogická fakulta, Zemědělská fakulta, Teologická fakulta

VŠE Praha:
Fakulta informatiky a statistiky

ZČU Plzeň:
Elektrotechnická fakulta

ČVUT Praha:
Elektrotechnická fakulta

ČVUT Praha:
Stavební fakulta


Absolventi Českého reálného gymnázia s.r.o. v roce 2001

V uvedeném školním roce byla úspěšnost studentů, kteří se hlásili na vysoké školy, sto procent. 
Naši absolventi zahájili studia na těchto fakultách:

Univerzita Karlova, Praha:
1., 3. lékařská fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Přírodovědecká fakulta, Filosofická fakulta

ČVUT Praha: 
Stavební fakulta, Strojní fakulta, Fakulta architektury

ZU Plzeň:
Strojní fakulta, Pedagogická fakulta

JČU České Budějovice:
Zemědělská fakulta

VŠ státní správy Praha