Projekt Odborné učebny

Loga ESF, EU, MŠMT a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt Odborné učebny pro využití digitálních technologií 2017–2018

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002080

Začátkem roku 2015 jsem zahájila přípravu projektu Odborné učebny pro využití digitálních technologií.  Žádost o dotaci byla kladně vyřízena a 4. července 2017 jsem zahájila realizaci tohoto projektu. Projekt jsem ukončila 27. září 2018.

V rámci projektu jsme přistavěli budovu školy a vytvořili tři odborné učebny: učebnu robotiky a kybernetiky, učebnu matematiky a fyziky a učebnu přírodovědy. Do těchto učeben byl pořízen nový nábytek a odborné vybavení: 3D tiskárny, robotické stavebnice, interaktivní displej a mobilní notebooková učebna. Současně bylo v rámci projektu zmodernizováno připojení k internetu tak, aby splňovalo požadované standardy konektivity.

Projekt výrazně přispěl k zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů, matematiky a fyziky, robotiky. Učitelé se proškolili na nové technologie a v rámci výuky se zvýšily digitální kompetence žáků.

27. 11. 2023 bylo ukončeno monitorování tohoto projektu a 1. 12. 2023 byla podána závěrečná monitorovací zpráva.

RNDr. Ludmila Kadlecová
projektový manažer