Projekty 2021–2022

Projektový den 4 – 1. 6. 2022

Čtvrtým projektovým dnem, který se uskutečnil 1. června 2022, jsme ukončili projektové aktivity školního roku 2021/2022.

Program jsme připravili pro žáky dvou základních škol – v Boršově nad Vltavou a v Hrdějovicích. Celý program byl zaměřen na využití digitálních technologií ve výuce a jejich význam pro polytechnické vzdělávání.

Žáci pracovali v digitální jazykové laboratoři s německým i anglickým textem, s poslechem a řešili individuálně i ve skupině zadané úkoly. V učebně matematiky a fyziky byly pro žáky připraveny ukázky 3D tisku, díky nimž měli žáci možnost podrobněji se seznámit s využitím této technologie. V učebně přírodovědy si pak mohli všichni vyzkoušet práci se soupravami PASCO při měření biochemických veličin.

Projektový den 3 – 11. 5. 2022

Za krásného květnového počasí k nám už potřetí v letošním školním roce zavítali žáci z našich partnerských škol. Protože sluníčko lákalo ven, vyzkoušeli si všichni přímo před školou, jak ovládat fotoaparát, jak vytvořit dobře vypadající portrét a prakticky si ověřili i různé kompoziční triky. Na našem školním dvoře pro ně bylo připraveno několik fyzikálních aktivit, během nichž pracovali s digitálním měřícím systémem Pasco a iPady, v přírodovědné laboratoři si zkusili práci s mikroskopy a na přednášce o vesmíru se dozvěděli i něco o tom, co všechno musel člověk udělat, aby se dostal na Měsíc.

Tercie a 2.R v Národním muzeu a na Akademii věd – 5. 4. 2022

Dne 5. 4. se žáci tercie a druhého ročníku ČRG zúčastnili exkurze do Národního muzea a pracoviště Akademie věd v Praze. V sídle AV jsme měli možnost si prohlédnout celou historickou budovu, včetně knihovny. Součástí prohlídky byla také výstava s názvem ,,Tajemný svět rostlinného podzemí“. V Národním muzeu byla prohlídka spíše zaměřena na přírodovědné expozice živočichů a jejich evoluci. Žáci si celodenní exkurzi moc užili. Děkujeme Jihočeské hospodářské komoře za pomoc při organizaci.

Projektový den 2 – 16. 3. 2022

Ve středu 16. 3. proběhl v rámci projektu IKAP JčK II druhý projektový den v letošním školním roce. Opět jsme se sešli se žáky a učiteli partnerských základních škol. Žáci nacvičovali první pomoc, učili se upravovat fotografie, pracovali s robotickou stavebnicí Vex a se systémem Pasco při fyzikálních, chemických a ekologických pokusech. Vyzkoušeli si i práci v naší digitální jazykové laboratoři. Celý den se nesl v duchu dobré nálady a všichni se již těšíme na příští setkání, které se uskuteční v květnu.

Projektový den 1 – 8. 9. 2021

Hned na začátku nového školního roku, ve středu 8. září 2021, proběhl na naší škole další z oblíbených projektových dnu se žáky z partnerských základních škol – tentokrát ze ZŠ Boršov a ZŠ Hrdějovice.

Projektový den byl rozdělený na dva devadesátiminutové bloky: v jednom si studenti vyzkoušeli práci s mikroskopy, pomocí nichž například zkoumali bramborový škrob, podívali se zblízka na to, proč má rostlinka jménem hlošina tak pěkně sametový povrch, v okulárech svých mikroskopů rozpoznali chloroplasty, díky nimž probíhá v rostlinách fotosyntéza, a zkusili i preparovat cvrčka domácího.

Během druhého bloku se seznámili s tím, jak je možné nechat se vyfotit počítačem a jak takovou fotku barevně upravit, vylepšit nebo přetvořit za pomoci online nástrojů. Pak vyrazili za sluníčkem před školu s poloprofesionálními EVF fotoaparáty v rukou, aby si tu vyzkoušeli jejich ovládání – většina z nich, zvyklá jen na své mobily, držela fotoaparát poprvé v ruce. Během focení se naučili základy kompozice portrétu, pokusili se zachytit své spolužáky a spolužačky v pohybu a experimentovali se záběry detailů.

Děkujeme všem za pozitivní zpětnou vazbu a těšíme se na další spolupráci!

Zájmové kroužky ve školním roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/22 otevřelo ČRG s. r. o. následující kroužky:

  • Kroužek mikroskopování
  • Kroužek fyzikálních a chemických experimentů, 3D tisku
  • Kroužek robotiky
  • Kroužek matematiky pro žáky 5. tříd  základních škol a žáky nižšího stupně ČRG s.r.o.
  • Kroužek matematiky pro žáky  9. tříd a žáky vyššího stupně ČRG s.r.o.
  • Kroužek fotografování a počítačové grafiky

Kroužky probíhaly jednou za 14 dní, délka kroužku byla 90 minut.


Anotace kroužků

Kroužek mikroskopování

Lektor: Mgr. Petr Němec

Předmět kroužek mikroskopování je určen pro studenty se zájmem o biologii, kteří chtějí propojit své teoretické znalostí s praktickými a vyzkoušet si něco nad rámec vyučovacích hodin. V rámci kroužku pracujeme s moderní technikou jako jsou binokulární mikroskopy, interaktivní displej, tablety, digitální měřící přístroje, sestavy Pasco. Kroužek bude spojovat teoretické znalosti s konkrétním poznáváním živé přírody (mikroskopování, práce s trvalými preparáty, práce s 3D modely a moderními aplikacemi, měření základních životních funkcí, první pomoc, exkurze, výstavy).

Pro koho je kroužek doporučen?

Kroužek je vhodný pro všechny nadšence, kteří mají v lásce biologii a přemýšlí, že biologii by mohli jednou i studovat.

Co je náplní kroužku?

  • rozšiřuje výuku o nové biologické poznatky
  • umožňuje praktické poznávání živé přírody (práce v terénu, určování rostlin a živočichů, příprava mikroskopických preparátů a mikroskopování), měření základních životních funkcí, základy první pomoci
  • motivuje studenty na případné budoucí studium biologie

Kroužek fyzikálních a chemických experimentů, 3D tisku

Letkor: Mgr. Jaroslav Kala

Studenti se seznámí se základním principem navržení, provedení a vyhodnocení pokusů a experimentů. Vyzkouší si rozdíl v měření analogovými a digitálními přístroji. Pomocí sond PASCO a jejich napojení na počítač/tablet/mobil si taktéž vyzkouší zpracování dat.

3D tisk je jedna z moderních technologií, se kterou se studenti seznámí. Pomocní 3D modelovacího softwaru se studenti naučí základy modelování.

Kroužek robotiky

Lektor: Mgr. Radovan Mikeš

V kroužku robotiky se účastníci zabývají sestavováním a programováním robotů ze stavebnic systému VEX IQ. Výsledkem jejich práce jsou autonomní robotická zařízení, schopná pomocí svých senzorů pohybovat se po určené trase, rozeznávat barvy, vyhýbat se překážkám a plnit další úkoly.

Na robotice se vysvětlují detaily světa kolem nás pomocí robotů. Děti si při skládání mechanických součástí vyzkouší, jak vlastně fungují různé fyzikální zákony. Při programování robota se naučí základní myšlenky algoritmů i to, jak je použít v reálných situacích. Osvojí si i spoustu zajímavostí z matematiky, biologie a jiných oborů. Své znalosti zúročí v celostátní soutěži VEX IQ Challenge.

Kroužek fotografování a počítačové grafiky

Lektor: Mgr. Jan Flaška

Fotíte rádi? Zajímají vás tipy a triky, jak udělat dobrý portrét nebo jak vytvořit zajímavý snímek třeba i s pomocí odpadků? Chcete vědět, co znamenají všechna ta písmenka a zkratky na fotoaparátu? Měli jste někdy chuť vylepšit své snímky ve Photoshopu, ale nevěděli, jak na to? Chtěli byste si zaexperimentovat třeba s focením ve tmě? A co takhle ze svých obrázků vytvořit třeba fotopříběh nebo kalendář? Pak je tu pro vás náš kroužek! Do ruky dostanete poloprofesionální EVF fotoaparáty Nikon B700 se šedesátinásobným přiblížením a digitálním hledáčkem, fotky pak upravíte na výkonných noteboocích s grafickým softwarem.

Průvodcem ve světě fotografie vám bude náš učitel informatiky Jan Flaška – mimo jiné vášnivý fotograf a dlouholetý pořadatel mezinárodního fotografického festivalu.

Kroužek matematiky pro žáky 5. tříd  základních škol a žáky nižšího stupně ČRG s. r. o.

Lektorka: Mgr. Hana Farníková

Kroužek matematiky má žáka motivovat k hlubšímu zájmu o výuku matematiky, je zaměřen převážně na problematické úlohy, které se objevují v testech jednotné přijímací zkoušky.  Důraz bude v letošním školním roce kladen na procvičení učiva, které nemuselo být během distanční výuky dostatečně zažito a pochopeno.

Kroužek je přednostně nabízen žákům primy ČRG s. r. o. pro upevnění učiva, žákům 5. tříd našich partnerských základních škol, ale rádi uvítáme i žáky ostatních základních škol.

Kroužek bude probíhat prezenčně či online formou podle aktuální epidemiologické situace.

Kroužek matematiky pro žáky  9. tříd a žáky vyššího stupně ČRG s. r. o.

Lektorka: Mgr. Hana Farníková

Kroužek matematiky má žáka motivovat k hlubšímu zájmu o výuku matematiky , ale zároveň je zaměřen i na procvičení okruhů matematiky základní školy, které navazují na studium na střední škole. Důraz je kladen na nedostatky v látce, které bývají v navazujícím studiu problematické.

Více prostoru bude ve školním roce 2021/22 věnováno procvičení učiva, které nemuselo být během distanční výuky dostatečně zažito a pochopeno.

Kroužek je přednostně nabízen žákům kvarty pro zopakování učiva, žákům 9. tříd našich partnerských základních škol, ale rádi uvítáme i žáky ostatních základních škol.

Kroužek bude probíhat prezenčně či online formou podle aktuální epidemiologické situace.