Kdo jsme?

Přijďte studovat na malou školu s velkými možnostmi

Pokud hledáte gymnázium s rodinnou atmosférou, kde se vám budou při studiu věnovat, a zároveň chcete mít výběr, co studovat, je pro vás ČRG tou správnou volbou. Škola na Pražské ulici se snaží učit zajímavě a inovativně cizí jazyky, informatiku, přírodovědné i humanitní předměty.

České reálné gymnázium v sobě spojuje všechny výhody menší školy. V jednom čtyřletém a jednom osmiletém cyklu tu studuje jen 300 žáků, což učitelům pomáhá přistupovat ke svým žákům individuálně – výuka mnoha předmětů navíc probíhá v dělených třídách a menších skupinách. Škola má vlastní budovu s tělocvičnou, na obědy chodí žáci do školní jídelny SŠP v Nerudově ulici, vzdálené 10 minut chůze.

Navštivte školu osobně

Máte-li chuť se podívat do prostor školy sami, prohlédnout si či vyzkoušet její vybavení nebo se dozvědět víc o tom, jak probíhá přijímací řízení a následné studium, určitě na začátku ledna zajděte na Den otevřených dveří ČRG. Učitelé na něm budou prezentovat výuku svých předmětů, která neustále sleduje poslední trendy ve školství. Škola se totiž už více než 15 let zapojuje do realizace nejrůznějších projektů, jejichž součástí je nejen průběžné vzdělávání učitelů a práce s moderním technickým vybavením, ale také spolupráce se základními školami či univerzitními pracovišti. Na Dni otevřených dveří dostanete možnost vyzkoušet si digitální jazykové laboratoře, robotické stavebnice, systém čidel Pasco pro výuku biologie, fyziky a chemie, virtuální brýle, fotoaparáty, interaktivní displeje a tabule, tablety a notebooky – tedy vybavení, které škola běžně využívá během výuky i při mimoškolních činnostech.

Certifikáty cizích jazyků i IT

To, že střední školy připravují své žáky k mezinárodním zkouškám z angličtiny a němčiny, už dnes není nic neobvyklého. I řada žáků ČRG si nahrazuje maturitní zkoušku z cizího jazyka certifikáty, na něž se ve škole připravují. Novinkou ovšem bude možnost získat na ČRG také mezinárodní certifikáty z různých oblastí IT, které mohou žákům částečně nahradit i maturitní zkoušku z informatiky.

Na osm let, které jsem strávil na ČRG, vzpomínám rád nejen pro dobré kamarády a příjemný kolektiv, ale především díky několika inspirativním charismatickým učitelům, kteří se nedílnou součástí podíleli na mém vývoji v ten nejplastičtější moment dospívání. Vedení školy vděčím za povolení mých častých výjezdů do světa nad rámec „klasického volna“. Díky jejich otevřené mysli jsem využil svá nejlepší léta naplno.

—MUDr. Julius Lukeš, PhD., lékař, vědec, cestovatel a spisovatel

Pestré mimoškolní aktivity

Silnou stránkou ČRG je nabídka mimoškolních akcí: škola organizuje sportovní kurzy, exkurze, kulturní a sportovní akce a poznávací zájezdy v ČR i po Evropě. Oblíbenou tradicí pro žáky i jejich rodiče je vánoční akademie s jarmarkem, předprázdninové kulturní dopoledne s názvem ČRG fest nebo tematicky zaměřené projektové dny.

Kam po škole?

Za více než třicet let existence se České reálné gymnázium může pochlubit tím, že připravila pro život významné osobnosti kulturního i politického života, lékaře, sportovce, ekonomy, vědce, filmaře, umělce či historiky.

Zaměření školy je totiž všeobecné, žáci si však podle své profilace mohou v posledních dvou ročnících vybírat z bohaté nabídky volitelných předmětů. Ty jim pomohou v přípravě ke vstupu na české i zahraniční vysoké školy, kde pak pokračují ve studiu technických, přírodovědných, lékařských, ekonomických, humanitních i uměleckých oborů.