Zájmové kroužky na ČRG ve školním roce 2022/23

Loga EU a MŠMT

Ve školním roce 2022/23 otevírá ČRG s. r. o. následující kroužky:

  • Kroužek mikroskopování
  • Kroužek fyzikálních a chemických experimentů, 3D tisku
  • Kroužek robotiky
  • Kroužek matematiky pro žáky 5. tříd  základních škol a žáky nižšího stupně ČRG s.r.o.
  • Kroužek matematiky pro žáky  9. tříd a žáky vyššího stupně ČRG s.r.o.
  • Kroužek fotografování a počítačové grafiky

Kroužky budou probíhat v pondělí a ve středu odpoledne jednou za 14 dní, délka kroužku je 90 minut. Konkrétní termíny budou stanoveny na začátku září podle zájmu a možností zájemců i vyučujících.

V případě zájmu, prosím, kontaktujte koordinátora PaedDr. Ondřeje Švejdu na e-mailu skola@crg.cz


Kroužek mikroskopování

Lektor: Mgr. Petr Němec

Předmět kroužek mikroskopování je určen pro studenty se zájmem o biologii, kteří chtějí propojit své teoretické znalostí s praktickými a vyzkoušet si něco nad rámec vyučovacích hodin. V rámci kroužku pracujeme s moderní technikou jako jsou binokulární mikroskopy, interaktivní displej, tablety, digitální měřící přístroje, sestavy Pasco. Kroužek bude spojovat teoretické znalosti s konkrétním poznáváním živé přírody (mikroskopování, práce s trvalými preparáty, práce s 3D modely a moderními aplikacemi, měření základních životních funkcí, první pomoc, exkurze, výstavy).

Pro koho je kroužek doporučen?

Kroužek je vhodný pro všechny nadšence, kteří mají v lásce biologii a přemýšlí, že biologii by mohli jednou i studovat.

Co je náplní kroužku?

  • rozšiřuje výuku o nové biologické poznatky
  • umožňuje praktické poznávání živé přírody (práce v terénu, určování rostlin a živočichů, příprava mikroskopických preparátů a mikroskopování), měření základních životních funkcí, základy první pomoci
  • motivuje studenty na případné budoucí studium biologie

Kroužek fyzikálních a chemických experimentů, 3D tisku

Letkor: Mgr. Jaroslav Kala

Studenti se seznámí se základním principem navržení, provedení a vyhodnocení pokusů a experimentů. Vyzkouší si rozdíl v měření analogovými a digitálními přístroji. Pomocí sond PASCO a jejich napojení na počítač/tablet/mobil si taktéž vyzkouší zpracování dat.

3D tisk je jedna z moderních technologií, se kterou se studenti seznámí. Pomocní 3D modelovacího softwaru se studenti naučí základy modelování.

Kroužek robotiky

Lektor: Mgr. Radovan Mikeš

V kroužku robotiky se účastníci zabývají sestavováním a programováním robotů ze stavebnic systému VEX IQ. Výsledkem jejich práce jsou autonomní robotická zařízení, schopná pomocí svých senzorů pohybovat se po určené trase, rozeznávat barvy, vyhýbat se překážkám a plnit další úkoly.

Na robotice se vysvětlují detaily světa kolem nás pomocí robotů. Děti si při skládání mechanických součástí vyzkouší, jak vlastně fungují různé fyzikální zákony. Při programování robota se naučí základní myšlenky algoritmů i to, jak je použít v reálných situacích. Osvojí si i spoustu zajímavostí z matematiky, biologie a jiných oborů. Své znalosti zúročí v celostátní soutěži VEX IQ Challenge.

Kroužek fotografování a počítačové grafiky

Lektor: Mgr. Jan Flaška

Fotíte rádi? Zajímají vás tipy a triky, jak udělat dobrý portrét nebo jak vytvořit zajímavý snímek třeba i s pomocí odpadků? Chcete vědět, co znamenají všechna ta písmenka a zkratky na fotoaparátu? Měli jste někdy chuť vylepšit své snímky ve Photoshopu, ale nevěděli, jak na to? Chtěli byste si zaexperimentovat třeba s focením ve tmě? A co takhle ze svých obrázků vytvořit třeba fotopříběh nebo kalendář? Pak je tu pro vás náš kroužek! Do ruky dostanete poloprofesionální EVF fotoaparáty Nikon B700 se šedesátinásobným přiblížením a digitálním hledáčkem, fotky pak upravíte na výkonných noteboocích s grafickým softwarem.

Průvodcem ve světě fotografie vám bude náš učitel informatiky Jan Flaška – mimo jiné vášnivý fotograf a dlouholetý pořadatel mezinárodního fotografického festivalu.

Kroužek matematiky pro žáky 5. tříd  základních škol a žáky nižšího stupně ČRG s. r. o.

Lektorka: Mgr. Hana Farníková

Kroužek matematiky má žáka motivovat k hlubšímu zájmu o výuku matematiky, je zaměřen převážně na problematické úlohy, které se objevují v testech jednotné přijímací zkoušky.  Důraz bude v letošním školním roce kladen na procvičení učiva, které nemuselo být během distanční výuky dostatečně zažito a pochopeno.

Kroužek je přednostně nabízen žákům primy ČRG s. r. o. pro upevnění učiva, žákům 5. tříd našich partnerských základních škol, ale rádi uvítáme i žáky ostatních základních škol.

Kroužek bude probíhat prezenčně či online formou podle aktuální epidemiologické situace.

Kroužek matematiky pro žáky  9. tříd a žáky vyššího stupně ČRG s. r. o.

Lektorka: Mgr. Hana Farníková

Kroužek matematiky má žáka motivovat k hlubšímu zájmu o výuku matematiky , ale zároveň je zaměřen i na procvičení okruhů matematiky základní školy, které navazují na studium na střední škole. Důraz je kladen na nedostatky v látce, které bývají v navazujícím studiu problematické.

Více prostoru bude ve školním roce 2021/22 věnováno procvičení učiva, které nemuselo být během distanční výuky dostatečně zažito a pochopeno.

Kroužek je přednostně nabízen žákům kvarty pro zopakování učiva, žákům 9. tříd našich partnerských základních škol, ale rádi uvítáme i žáky ostatních základních škol.

Kroužek bude probíhat prezenčně či online formou podle aktuální epidemiologické situace.