Jazykové zkoušky pro studenty ČRG s.r.o.

Německý jazyk

Studenti Českého reálného gymnázia s.r.o. mají možnost absolvovat jazykové zkoušky různých úrovní. Po úspěšném složení zkoušky obdrží studenti certifikát, který má mezinárodní platnost, což studentům umožňuje např. studovat v zahraničí či získat bonusové body při přijímacích zkouškách na vysoké školy.

Nabízené jazykové zkoušky

a) nižší stupeň gymnázia

úroveň A1:

Zertifikat des Goethe-Instituts (Goethe Zertifikat: Start Deutsch 1)

Österreichisches Sprachdiplom: KID1

úroveň A2:

Zertifikat des Goethe-Instituts (Goethe- Zertifikat: Fit in Deutsch2)

Österreichisches Sprachdiplom: KID2/ Grundstufe Deutsch

b) vyšší stupeň gymnázia

úroveň B1:

Zertifikat des Goethe-Instituts (Zertifikat Deutsch B1, Zertifikat Deutsch für Jugendliche)

úroveň B2:

Zertifikat des Goethe-Instituts: Goethe Zertifikat B2, Zertifikat Deutsch für den Beruf

Österreichisches Sprachdiplom: Mittelstufe Deutsch


Anglický jazyk

Příprava na Cambridgské zkoušky

Cambrigské zkoušky jsou renomované zkoušky z anglického jazyka na několika úrovních, korespondujících s úrovněmi znalostí podle Evropského referenčního rámce.

Úroveň A2 – zkouška KET (mírně pokročilí)

Úroveň B1 – zkouška PET (pokročilí)

Úroveň B2 – zkouška FCE (vysoce pokročilí)

Zkoušky se skládají na školách po celém světě, za zkoušení odpovídají certifikovaní zkoušející, v ČR se zkouška provádí na Britském centru (British Council) vždy dvakrát ročně.

Zkouška se skládá ze čtení a psaní, poslechu a mluvení. Intenzivní příprava ke zkouškám bývá většinou nejméně dvouletá.

K čemu lze zkoušku uplatnit:

  • někteří zaměstnavatelé uznávají zkoušku je důkaz znalosti jazyka na prověřené úrovni
  • většina univerzit akceptuje zkoušku jako průkaznou znalost jazyka
  • zkoušky pomáhaji k získání důvěry ve svou znalost jazyka
  • přibližují jazyk takový, jaký je běžně užíván

(English For Your Future, Cambridge 2008)

Příprava ke zkouškám v průběhu studia na gymnáziu je především šancí pro uplatňění těch studentů, kteří svými znalostmi vybočují nad běžný standard třídy. Zkoušky nejsou limitovány věkem, ale pouze znalostmi. Počáteční úroveň bude ověřována testy na Britském centru a v průběhu přípravy jsou studenti nejméně dvakrát testováni. Testy se zasílají buď on-line nebo přímo na Britském centru.