Cestovatelské přednášky o Guineji a Africe

Na konci listopadu přijel, jako každý rok, do naší školy přednášet zapálený cestovatel a fotograf Tomáš Kubeš. Procestoval více než sto zemí světa a o svých cestách píše pro časopisy Koktejl, Instinkt nebo Lidé a Země.

Vyprávěním o druhém největším ostrově světa – Nové Guineji – provedl Tomáš Kubeš studenty prvního ročníku a kvinty. Ostrov je rozdělen mezi Indonésii, která zabírá západní půlku, a samostatný stát Papua-Nová Guinea na východě. Vyprávění bylo neuvěřitelně zajímavé. Studenti měli možnost vidět život lidí v pralesích, kam ještě téměř nezasáhla moderní civilizace, slyšet vyprávění o kmenech praktikujících rituální kanibalismus, o stromových lidech žijících vysoko v korunách stromů, to vše tradičně doplněné množstvím videí i fotografií.

Nejmladší žáci, primáni a sekundáni, absolvovali přednášku zaměřenou na různorodost Afriky. Slyšeli a zhlédli, jak vypadají africké školy a obchody, podobu malých národů Pygmejů, a dokonce jak může vypadat luxusní africká toaleta.