Roboti VEX v informatice

Do rodiny robotů, které využíváme při výuce informatiky a v kroužku robotiky, přibyli po robotech VEX IQ pro pokročilejší studenty a oblíbených „pucích“ VEX 123 pro začátečníky také VEX GO pro mírně pokročilé.

Během hodiny tandemové výuky předmětů Informatika a Člověk a svět práce si studenti sekundy ze stavebnice sestavili robotické rameno a vyzkoušeli si, že k tomu, aby robot dělal, co chtějí, je potřeba nejen napsat pro něj program bez chyb a mít rameno správně složené a nastavené, ale zároveň i počítat s tím, že při mechanických pohybech může docházet k nepřesnostem a nečekaným situacím.