Bát se či nebát?

První květnový pátek měli žáci kvarty možnost získat či ověřit své znalosti o rizikových faktorech v době dospívání, a také o nich debatovat a ptát se odborníků. Cílem programu bylo načerpat informace o (ne)legálnosti, vzniku závislosti, vlivu a působení, včetně nevratných změn, návykových látek na lidský organismus.

Součástí přednášky byly také návodné postupy, jak se bránit manipulativnímu chování vedoucímu k některé z forem závislosti a hledání osobních jistot, které pomáhají nepodlehnout negativnímu nátlaku okolí.