Den jazyků na ČRG

Po pondělním divadelním představení v německém jazyce a anglických a německých workshopech, organizovaných kanceláří European Direct v Hartmudově vile, čekala studenty vyšších ročníků příprava programu pro ty z nižších ročníků. Osm stanovišť s bohatým programem přivítalo v úterý skupiny žáků od primy do kvarty. Dvě hodiny intenzivního praktického použití  jazyka na obou stranách – jak pořádajících tak i návštěvníků, procvičování zeměpisných a dějepisných reálii, všeobecného přehledu, ale i úplně běžná každodenní konverzační témata.

Pro zájemce z řad starších studentů byla připravena online komunikace s americkou lektorkou, o níž byl mimořádný zájem.

Věříme, že si všichni Den jazyků na naší škole náležitě užili.