Naši studenti excelovali v Ekonomické olympiádě

Již tradičně se naši studenti ekonomického semináře zapojili do ekonomické olympiády pořádané Institutem ekonomického vzdělávání. Do krajského kola postoupili Tereza Firmanová a Filip Sojka ze 4. ročníku a Aleš Tondl z oktávy. Výsledky ostatních studentů byly rovněž na velice dobré úrovni a všichni zúčastnění tak zajistili naší škole první místo z hodnocených škol v kraji. Krajské kolo se konalo (po dlouhé době prezenční formou) letos v lednu.

Test se skládal převážně z otevřených otázek a příkladů na velice obtížné úrovni v oblasti mikro a makroekonomie a finanční matematiky. Tereza Firmanová se umístila v rámci Jihočeského kraje na úžasném 9. místě z celkového počtu 78 žáků , celorepublikově na 145. místě z 913 žáků, což na postup do celostátního kola bohužel nestačilo, nicméně vzhledem k omezeným časovým možnostem přípravy z důvodu přednostní přípravy na maturitní zkoušky z jiných předmětů se jedná o skvělý výsledek. Aleš Tondl se umístil v těsném závěsu na 13. místě (celorepublikově 206.) a Filip Sojka na 34. místě (celorepublikově 457.). Všem našim studentům děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy!

Ing. Ludmila Šebková