Mgr. Zuzana Lovčí

Biologie / Přírodopis / Výchova ke zdraví / Člověk a svět práce / Informatika

Mgr. Zuzana LovčíNarodila jsem se v Českém Krumlově v roce 1995. Po absolvování magisterského studia na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích jsem se rozhodla předávat své znalosti a vědomosti dál formou doučování studentů základních i středních škol. Od září 2022 působím na ČRG, kde vyučuji přírodopis / biologii, chemii, informatiku a předmět Člověk a svět práce. Ráda navštěvuji nejrůznější země, kde si mohu rozšířit svoje obzory především v oblasti biologie. Nejraději vzpomínám na Madagaskar a tamější faunu a flóru. Jelikož jsem velmi společenská, ráda poznávám nové lidi a svůj volný čas věnuji především jízdě na kole, posezení s přáteli a mimo jiné jsem věrný fanoušek českého (zejména toho budějovického) hokeje.

E-mail: lovci@crg.cz