Adaptační kurz 2023

I v letošním roce jsme pro primány a prváky, tedy čerstvě příchozí žáky, zorganizovali adaptační kurz. Ten nás zavedl do nádherného prostředí Ovčína poblíž Třeboně. Během kurzu žáci a žákyně prvního ročníku a primy navázali první přátelství a především si spolu zahráli adaptační hry, které jim pomohly poznat se mezi sebou i blíže se seznámit se svými třídními učiteli.

Počasí nám přálo – celý kurz nás doprovázelo slunečné počasí. Adaptační kurz byl velmi úspěšný a žáci se z něj vraceli s úsměvem.