Výuka od 14. 10. 2020 – aktualizace

Nižší gymnázium (prima, sekunda, tercie, kvarta)

Změna v organizaci výuky – od středy 14. 10. 2020 distanční výuka

  • Distanční výuka podle upraveného rozvrhu hodin, kde jsou vyznačené online synchronní hodiny (probíhající v reálném čase) žlutou barvou, a ostatní hodiny, ve kterých budou žáci plnit samostatně úkoly podle pokynů svých vyučujících, jsou označeny bílou barvou, tento rozpis obdrží všichni žáci a učitelé na Komens
  • Hodiny online distanční výuky (probíhající v reálném čase) jsou zobrazeny v rozvrhu v Bakalářích a v třídní knize (zkratkou místnosti DisV), ostatní hodiny samostatné práce v Bakalářích a TK zobrazeny nejsou, ale probíhají podle pokynů vyučujících.
  • Distanční výuka je povinná a probíhá podle Pravidel distanční výuky na ČRG – přílohy č. 2 školního řádu.
  • Zápis průběhu distanční výuky včetně absence je zaznamenán vyučujícími do třídní knihy.
  • Žáci, kteří mají distanční výuku, mají obědy ve školní jídelně zrušené do konce října 2020.

Vyšší gymnázium (kvinta, sexta, septima, oktáva, 1. roč., 2. roč., 3. roč., 4. roč.)

Pokračování distanční výuky v rozsahu pokynů od 12. 10. 2020

  • Distanční výuka podle upraveného rozvrhu hodin, kde jsou vyznačené online synchronní hodiny (probíhající v reálném čase) žlutou barvou, a ostatní hodiny, ve kterých budou žáci plnit samostatně úkoly podle pokynů svých vyučujících, jsou označeny bílou barvou, tento rozpis obdrží všichni žáci a učitelé na Komens
  • Hodiny online distanční výuky (probíhající v reálném čase) jsou zobrazeny v rozvrhu v Bakalářích a v třídní knize (zkratkou místnosti DisV), ostatní hodiny samostatné práce v Bakalářích a TK zobrazeny nejsou, ale probíhají podle pokynů vyučujících.
  • Distanční výuka je povinná a probíhá podle Pravidel distanční výuky na ČRG – přílohy č. 2 školního řádu.
  • Zápis průběhu distanční výuky včetně absence je zaznamenán vyučujícími do třídní knihy.
  • Žáci, kteří mají distanční výuku, mají obědy ve školní jídelně zrušené do konce října 2020.

Platnost těchto pokynů pro výuku je na od 14. 10. do 23. 10. 2020.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou MŠMT stanoveny volné dny a podzimní prázdniny.

Pokyny pro organizaci výuky v listopadu budou aktualizovány na základě platných rozhodnutí státních orgánů v souvislosti s vývojem epidemiologické situace.

–Ondřej Švejda