Vánoční jarmark

Učitelé a žáci Českého reálného gymnázia vás srdečně zvou na vánoční jarmark, který se koná ve středu 20. prosince 2023 od 17 hodin ve vnitřních i venkovních prostorách školy.

Kulturní program začíná v 17 hodin v tělocvičně.

Stánky se slaným, sladkým, tekutým i pevným občerstvením a stánky s vánočními výrobky budou přístupné po celou dobu jarmarku.

Výtěžek jarmarku bude použit na charitativní účely.