Tercie v Třeboni

V úterý 13. 6. jsme se vypravili na výlet do Třeboně. V lázeňském parku jsme si vyzkoušeli orientační běh, který byl ještě okořeněn luštěním zábavných i náročných šifer. Nejrychleji trasu zdolal Tomáš Nevěřil, který ji profrčel za 46 min., nejúspěšnějšími luštitelkami byly Terka Bílková s Violkou Lukášovou. Nakonec do cíle dorazili úplně všichni, nikdo nezabloudil, a tak nás čekaly sladké odměny a vyhlášení vítězů. Protože sluníčko už pěkně připalovalo, zchladili jsme se zmrzlinou a vydali se na prohlídku renesančního zámku. Prohlédli jsme si schwarzenberská apartmá a dověděli se několik pikantností ze života tohoto rodu. Výlet jsme si bezvadně užili!