Kvinta v Jihočeské vědecké knihovně

Kvinta v JVK

Březen – za kamna vlezem

Ale kromě toho také březen – Měsíc knihy a letos i výročí 430 let od narození J. A. Komenského – Učitele národů.

Nevlezli jsme za kamna a tentokrát ani do školních škamen, ale vydal i jsme se na exkurzi do Jihočeské vědecké knihovny, která sídlí v ulici Lidická. V loňském roce byla slavnostně otevřena nová budova této instituce, v níž jsme se brzy naučili orientovat a vyhledávat informace. Poté nás naše průvodkyně, paní Švíková, seznámila s dalšími pobočkami a s tím, co všechno je možné najít, zjistit, využít, vypůjčit si díky knihovnickým službám. (Za poplatek 100 Kč ročně jsou to až pohádkové možnosti!) Poté jsme se rozdělili do skupin a rozběhli se po knihovně pátrat v jednotlivých odděleních po informacích, které se týkaly života, díla a odkazu J. A. Komenského. Nejlépe nám šlo pochopitelně vyhledávání v elektronické databázi, ale leccos jsme objevili i v oddělení hudebním a regionálním. Venku se zatím z mraků vykutálelo přívětivé jarní sluníčko, a tak jsme dobrou náladu doladili kávou z automatu a svižnou procházkou budějovickými ulicemi jsme zamířili zpět ke gymnáziu.