Dvousekundové setkání

Byla to krátká chvíle ve školním roce, ale po pěkně dlouhé době pěkná chvíle v jednom únorovém úterý.
Když se sekundy v Malém divadle posilnily Karkulkou na devět způsobů, vrátila ráda budějovická sekunda té telčské loňskou červnovou prohlídku města.

Ve skupinkách po čtyřech až šesti, s připraveným výkladem, procházeli studenti opatrně od bludného kamene přes Samsonovu kašnu, radnici, Černou věž a Piaristické náměstí až k Železné panně. Se stejnou pečlivostí pak směrovali domácí hosty k McDonald‘s, kebabu, KFC a boba tea, vědomi si toho, že nejen kulturou živ je sekundán.

To všechno se jistě stalo, jak je to tu zapsáno, na svátek svatého Valentýna roku 2023.

Díky všem!