Sexta na filmu Můj otec kníže

Goethe Centrum Jihočeské univerzity dne 16. 2. uspořádalo pro školy promítání dokumentu Mein Vater der Fürst, který vytvořila Lila Morgan-Schwarzenberg o svém otci Karlu Schwarzenbergovi. Dokument pojednával nejenom o historii tohoto rodu, ale především zobrazoval vztah dcery a otce, který je i přes oboustranné snahy velmi chladný a odměřený.

Po promítání jsme si se sextou našli čas, abychom zhlednutý dokument rozebrali, našli v něm zásadní momenty a prodiskutovali to, jak dítě vnímá roli otce a jak může (či nemůže) své rodiče kritizovat.