Vánoční jarmark

I my na ČRG jsme se pokusili přispět svou troškou, abychom podpořili a u někoho teprve navodili vánoční náladu, a tak jsme připravili hodinový moderovaný kulturní program a prodejní stánky.

Hrálo se, zpívalo, recitovalo, vše za hojné podpory výborného obecenstva. Zrovna tak se podařil i prodej laskomin a vánočních výrobků na dvoře školy.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto krásného odpoledne a podvečera a stejně tak děkujeme Vám všem, kteří jste nás přišli podpořit, nakoupit, nasát punč i atmosféru a zároveň jste podpořili bohulibý účel – výtěžek z jarmarku bude poukázán na konto Centra Bazalka o. p. s.

Krásné Vánoce všem!

Video z jarmarku můžete zhlédnout na našem instagramu @ceskerealnegym