Spolupráce ČRG a SŠ polytechnické

Dne 8. 6. 2022 třída sekunda navštívila Střední školu polytechnickou v Nerudově ulici. V doprovodu pedagogů MgA. Petra Tichého a Mgr. Nikoly Kelblové  si měli studenti možnost ve dvou skupinkách prohlédnout jazykovou učebnu a její vybavení. Prakticky se zapojili do cvičení z anglického jazyka, které si pro ně připravila Mgr. Michaela Němcová. Dále si zkusili správnou výslovnost a to, jak bohatá je jejich slovní zásoba.

Pan Ing. Karel Zvánovec sekundě ukázal technické vybavení jedné z tříd, kde se žáci prakticky učí různým řemeslům. Vysvětlil jim a názorně předvedl, jak fungují jednotlivá zařízení a k čemu jsou důležitá.