Kam po maturitě

Zejména studenty z posledních dvou ročníků budou zajímat termíny Dní otevřených dveří na vysokých školách. Seznam termínů a řadu dalších užitečných informací mohou najít na této stránce na webu kampomaturite.cz.

Další užitečné informace, týkající se přihlášek na umělecké školy nebo přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na VŠ naleznou ve webovém newsletteru: KamPoMaturite.cz