Interaktivní taneční představení pro kvartu

Dne 1. 3. se kvarta zúčastní on line interaktivního tanečního představení Národního divadla s názvem Volní jako ptáci. Věříme, že nám tanečníci pomohou aspoň na chvíli opustit naši domácí klec a proletět se s nimi.

Inspiračním zdrojem pro původní fyzické interaktivní divadelní představení byla perská mystická báseň ze 13. století PTAČÍ SNĚM. Námět zpracoval např. Peter Brook a v knižní podobě také ilustrátor Petr Sís. Dramaturgyně a režisérka Tereza Dobiášová chtěla vytvořit „pouť k sobě“. V průběhu přípravy inscenace však do díla přirozeně vplynulo téma divadla – čím je pro lidi, kteří v něm žijí. Představení tak lze chápat jako otevření dveří do divadla, možnost „prožít divadlo“ i pro ty, kteří ještě nikdy na jevišti nestáli.www.narodni-divadlo.cz