Dny otevřených dveří

Přijďte se podívat na to, jak to vypadá u nás ve škole! Seznámíte se nejen s prostory, ale i s technickým vybavením školy a navíc vám naši pedagogové přiblíží i výuku ve vybraných předmětech.

Dny otevřených dveří se u nás na škole konají:

  • v úterý 5. listopadu 2019 (již proběhlo)
  • ve středu 15. ledna 2020

Den otevřených dveří ČRG s. r. o.

Úterý 5. listopadu 2019 (již proběhlo)

Škola vám bude k dispozici mezi 15:00 a 17:30 hodinou

Program pro rodiče:

Informace k přijímacímu řízení
RNDr. Alois Bohůnek, ředitel školy
PaedDr. Ondřej Švejda, zástupce pro provoz školy
15:00–15:30 hodin
1. patro, č. dveří 203 – učebna 3. ročníku

Pro případné dotazy vám bude k dispozici vedení školy
RNDr. Alois Bohůnek, ředitel školy
RNDr. Ludmila Kadlecová, manažer školy
od 15:00 do 17:30 hodin
v ředitelně školy – 1. patro, č. dveří 204

Prohlídka odborných učeben školy,
seznámení s provozem školy
PaedDr. Ondřej Švejda, zástupce pro provoz školy
17:00–17:30 hodin

Program pro žáky:

Prezentace výuky dějepisu a společenských věd
Mgr. Václav Kabíček
15:00–15:20 hodin
1. patro, č. dveří 214 – učebna tercie

Prezentace výuky informatiky
Mgr. Jan Flaška
15:20–15:40 hodin
1. patro, č. dveří 218 – učebna robotiky a kybernetiky

Prezentace výuky přírodních věd s ukázkami práce se systémem Pasco
Mgr. Jaroslav Kala
15:40–16:00 hodin
2. patro, č. dveří 303 – učebna matematiky a fyziky

Prezentace výuky českého jazyka
Mgr. Hana Novotná
16:00–16:20 hodin
1. patro, č. dveří 215 – učebna kvinty

Prezentace výuky anglického jazyka
Mgr. Pavlína Beníšková
16:20–16:40 hodin
přízemí, č. dveří 124 – jazyková laboratoř Aj

Prezentace výuky německého jazyka
Mgr. Monika Bavorová
16:20–16:40 hodin
1. patro, č. dveří 208 – jazyková laboratoř Nj

Prezentace výuky přírodních věd – práce s mikroskopy
Mgr. Petr Němec
16:40–17:00 hodin
přízemí, č. dveří 130 – přírodovědecká laboratoř