Dny otevřených dveří

Přijďte se podívat na to, jak to vypadá u nás ve škole! Seznámíte se nejen s prostory, ale i s technickým vybavením školy a navíc vám naši pedagogové přiblíží i výuku ve vybraných předmětech.

Dny otevřených dveří se u nás na škole konají:

  • v úterý 5. listopadu 2019 (již proběhlo)
  • ve středu 15. ledna 2020

Den otevřených dveří ČRG s. r. o.
středa 15. ledna 2020

Vážení rodiče a žáci,

naše škola vám bude k dispozici od 15:30 hodin do 18:00 hodin. Pokud vám tento termín nevyhovuje, můžete si domluvit individuální schůzku na tel. 724 184 174 (RNDr. L. Kadlecová)

Program pro rodiče:

Informace o profilu absolventa ČRG, o koncepci školy a projektech v období 2020–2023
RNDr. Ludmila Kadlecová, manažer školy
15:30–16:00 hodin
1. patro, č. dveří 203 – učebna 3. ročníku

Informace o průběhu přijímacího řízení na ČRG, podávání přihlášek, kritéria přijetí ke studiu
RNDr. Alois Bohůnek, ředitel školy
PaedDr. Ondřej Švejda, zástupce pro provoz školy
17:00–17:30 hodin
1. patro, č. dveří 203 – učebna 3. ročníku

Prohlídka odborných učeben školy
PaedDr. Ondřej Švejda, zástupce pro provoz školy
17:30–18:00 hodin
sraz 1. patro, č. dveří 203 – učebna 3. ročníku

Od 16:00 do 17:30 hodin vám bude k dispozici vedení školy v ředitelně.

Program pro žáky:

Přivítání žáků – informace o průběhu DOD
Mgr. Monika Bavorová + studenti oktávy ČRG
15:30–16:00 hodin
1. patro, č. dveří 218 – učebna robotiky a kybernetiky

Prezentace výuky přírodních věd – práce s mikroskopy
Mgr. Petr Němec
16:00–16:20 hodin
přízemí, č. dveří 130 – přírodovědecká laboratoř

Prezentace výuky anglického jazyka
Mgr. Pavlína Beníšková

16:20–16:50 hodin
přízemí, č. dveří 124 – jazyková laboratoř A

Prezentace výuky českého jazyka
Mgr. Hana Novotná

16:50–17:10 hodin
1. patro, č. dveří 215 – učebna kvinty

Prezentace výuky informatiky
Mgr. Jan Flaška
17:10–17:30 hodin
1. patro, č. dveří 218 – učebna robotiky a kybernetiky