Dny otevřených dveří

Školní budova ČRG s. r. o.

Den otevřených dveří ČRG s. r. o.
středa 11. ledna 2023

Škola vám bude k dispozici mezi 15:30 a 18:00 hodinou.

Program pro rodiče:

Informace k přijímacímu řízení – vedení ČRG s.r.o.
RNDr. Ludmila Kadlecová
RNDr. Jana Bohůnková
15:30–16:00 hodin / patro, č. dveří 203 – učebna 2. ročníku

Pro případné dotazy vám bude vedení školy
RNDr. Ludmila Kadlecová
RNDr. Jana Bohůnková
k dispozici od 16:00 do 17:00 hodin v ředitelně školy – 1. patro, č. dveří 204

Prohlídka, odborných učeben školy, seznámení s provozem školy
PaedDr. Ondřej Švejda, zástupce ředitelky školy 17:00–17:30 hodin

Program pro žáky:

Prezentace výuky českého jazyka pro 9. ročník
Mgr. Hana Novotná. Mgr. Jana Bártová
15:30–15:55 hodin / 1. patro, č. dveří 219 – učebna sekundy

Prezentace výuky matematiky pro 9. ročník
Mgr. Hana Farníková
15:55–16:20 hodin / přízemí, č. dveří 103 – učebna primy

Prezentace výuky informatiky
Mgr. Jan Flaška
16:20–16:45 hodin / 1. patro, č. dveří 218 – učebna robotiky a informatiky

Prezentace výuky přírodních věd s ukázkami práce se systémem Pasco
Mgr. Jaroslav Kala, Mgr. Kateřina Boháčová
16:45–17:10 hodin / 2. patro, č. dveří 303 – učebna matematiky a fyziky

Prezentace výuky anglického jazyka
Mgr. Pavlína Beníšková
17:10–17:35 hodin / přízemí, č. dveří 124 – jazyková laboratoř Aj

Prezentace výuky přírodních věd – práce s mikroskopy
Mgr. Petr Němec
17:35–18:00 hodin / přízemí, č. dveří 130 – přírodovědecká laboratoř

Prezentace výuky matematiky pro 5. ročník
Mgr. Hana Farníková
15:30 – 15:55 hodin / přízemí, č. dveří 103 – učebna primy

Prezentace výuky českého jazyka pro 5. ročník
Mgr. Hana Novotná, Mgr. Jana Bártová
15:55–16:20 hodin / 1. patro, č. dveří 219 – učebna sekundy

Prezentace výuky přírodních věd s ukázkami práce se systémem Pasco
Mgr. Jaroslav Kala, Mgr. Kateřina Boháčová
16:20–16:45 hodin / 2. patro, č. dveří 303 – učebna matematiky a fyziky

Prezentace výuky informatiky
Mgr. Jan Flaška
16:45–17:10 hodin / 1. patro, č. dveří 218 – učebna robotiky a informatiky

Prezentace výuky přírodních věd – práce s mikroskopy
Mgr. Petr Němec
17:10–17:35 hodin / přízemí, č. dveří 130 – přírodovědecká laboratoř

Prezentace výuky anglického jazyka
Mgr. Pavlína Beníšková
17:35–18:00 hodin / přízemí, č. dveří 124 – jazyková laboratoř Aj

Videa, která jsme pouštěli během DOD

Naše promo video

Autorem videa je náš student Jakub Dušek.

Prezentace školní budovy

Historie školní budovy

Sportovní kurzy