Česko-Bavorsko

Žáci a žákyně septimy navštívili přednášku o česko-bavorských vztazích pořádanou Ústavem česko-německých areálových studií a germanistiky v rámci tzv. Bavorského semestru.

První část přednášky byla věnována bavorsko-českým vztahům. Ve druhé části se žáci seznámili s bavorským systémem školství a možnostmi, jak získat studijní stipendium nejen ke studiu na vysokých školách, ale i k letním jazykovým kurzům.