Setkání s rodiči nových studentů

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás touto cestou pozvat na naše první setkání do budovy Českého reálného gymnázia s. r. o.

Toto setkání se uskuteční ve středu 7. června 2023 v 17:00 h. Seznámíte se s třídními učiteli, získáte informace o adaptačním kurzu a provozu školní jídelny. Dále Vám podáme stručnou informaci o cílech a průběhu studia na Českém reálném gymnáziu a struktuře Školního vzdělávacího programu.

Vedení školy Vám bude k dispozici pro případné dotazy.

RNDr. Ludmila Kadlecová
ředitelka školy