IKAP II

Název projektu:
Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II (IKAP JčK II)

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245

Příjemce:
Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem:
České reálné gymnázium s.r.o.

Termín fyzické realizace projektu:
1. 1. 2021 – 31. 10. 2023

Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK II
https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

Stručný popis klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání a zapojení ČRG s. r. o. do této klíčové aktivity

České reálné gymnázium s. r. o. je zapojeno do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

Nabídka podaktivit realizovaných v rámci projektu a informace o přihlášení

Od září školního roku 2021/2022 budeme organizovat pro žáky základních škol a žáky ČRG s. r. o. blok kroužků: kroužek matematiky pro žáky 5. tříd a žáky nižšího stupně gymnázia, kroužek matematiky pro žáky 9. tříd a žáky vyššího stupně gymnázia, kroužek biologie – mikroskopování, kroužek fyziky, kroužek chemie a environmentální výchovy, kroužek robotiky, kroužek fotografie a počítačové grafiky.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245, je spolufinancován Evropskou unií.

Partnerské základní školy

ZŠ Boršov nad Vltavou
Poříčská 180, 373 82 Boršov nad Vltavou

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Hrdějovice
Školní 108, 373 61 Hrdějovice

ZŠ Hluboká nad Vltavou
Karla Čapka 800, 373 41 Hluboká nad Vltavou

ZŠ Pohůrecká
Pohůrecká 382/16, 370 06 České Budějovice

ZŠ Nerudova
Nerudova 9, 370 04 České Budějovice