IKAP II

Název projektu:
Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II (IKAP JčK II)

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245

Příjemce:
Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem:
České reálné gymnázium s.r.o.

Termín fyzické realizace projektu:
1. 1. 2021 – 31. 10. 2023

Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK II
https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

Stručný popis klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání a zapojení ČRG s. r. o. do této klíčové aktivity

České reálné gymnázium s. r. o. je zapojeno do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

Nabídka podaktivit realizovaných v rámci projektu a informace o přihlášení

Od září školního roku 2021/2022 budeme organizovat pro žáky základních škol a žáky ČRG s. r. o. blok kroužků: kroužek matematiky pro žáky 5. tříd a žáky nižšího stupně gymnázia, kroužek matematiky pro žáky 9. tříd a žáky vyššího stupně gymnázia, kroužek biologie – mikroskopování, kroužek fyziky, kroužek chemie a environmentální výchovy, kroužek robotiky, kroužek fotografie a počítačové grafiky.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245, je spolufinancován Evropskou unií.

Partnerské základní školy

ZŠ Boršov nad Vltavou
Poříčská 180, 373 82 Boršov nad Vltavou

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Hrdějovice
Školní 108, 373 61 Hrdějovice

ZŠ Hluboká nad Vltavou
Karla Čapka 800, 373 41 Hluboká nad Vltavou

ZŠ Pohůrecká
Pohůrecká 382/16, 370 06 České Budějovice

ZŠ Nerudova
Nerudova 9, 370 04 České Budějovice

Zájmové kroužky ve školním roce 2022/2023

Ve školním roce 2022/23 otevírá ČRG s. r. o. následující kroužky:

  • Kroužek mikroskopování
  • Kroužek fyzikálních a chemických experimentů, 3D tisku
  • Kroužek robotiky
  • Kroužek matematiky pro žáky 5. tříd  základních škol a žáky nižšího stupně ČRG s.r.o.
  • Kroužek matematiky pro žáky  9. tříd a žáky vyššího stupně ČRG s.r.o.
  • Kroužek fotografování a počítačové grafiky

Kroužky budou probíhat jednou za 14 dní, délka kroužku je 90 minut.


Kroužek mikroskopování

Lektor: Mgr. Petr Němec

Předmět kroužek mikroskopování je určen pro studenty se zájmem o biologii, kteří chtějí propojit své teoretické znalostí s praktickými a vyzkoušet si něco nad rámec vyučovacích hodin. V rámci kroužku pracujeme s moderní technikou jako jsou binokulární mikroskopy, interaktivní displej, tablety, digitální měřící přístroje, sestavy Pasco. Kroužek bude spojovat teoretické znalosti s konkrétním poznáváním živé přírody (mikroskopování, práce s trvalými preparáty, práce s 3D modely a moderními aplikacemi, měření základních životních funkcí, první pomoc, exkurze, výstavy).

Pro koho je kroužek doporučen?

Kroužek je vhodný pro všechny nadšence, kteří mají v lásce biologii a přemýšlí, že biologii by mohli jednou i studovat.

Co je náplní kroužku?

  • rozšiřuje výuku o nové biologické poznatky
  • umožňuje praktické poznávání živé přírody (práce v terénu, určování rostlin a živočichů, příprava mikroskopických preparátů a mikroskopování), měření základních životních funkcí, základy první pomoci
  • motivuje studenty na případné budoucí studium biologie

Kroužek fyzikálních a chemických experimentů, 3D tisku

Letkor: Mgr. Jaroslav Kala

Studenti se seznámí se základním principem navržení, provedení a vyhodnocení pokusů a experimentů. Vyzkouší si rozdíl v měření analogovými a digitálními přístroji. Pomocí sond PASCO a jejich napojení na počítač/tablet/mobil si taktéž vyzkouší zpracování dat.

3D tisk je jedna z moderních technologií, se kterou se studenti seznámí. Pomocní 3D modelovacího softwaru se studenti naučí základy modelování.

Kroužek robotiky

Lektor: Mgr. Radovan Mikeš

V kroužku robotiky se účastníci zabývají sestavováním a programováním robotů ze stavebnic systému VEX IQ. Výsledkem jejich práce jsou autonomní robotická zařízení, schopná pomocí svých senzorů pohybovat se po určené trase, rozeznávat barvy, vyhýbat se překážkám a plnit další úkoly.

Na robotice se vysvětlují detaily světa kolem nás pomocí robotů. Děti si při skládání mechanických součástí vyzkouší, jak vlastně fungují různé fyzikální zákony. Při programování robota se naučí základní myšlenky algoritmů i to, jak je použít v reálných situacích. Osvojí si i spoustu zajímavostí z matematiky, biologie a jiných oborů. Své znalosti zúročí v celostátní soutěži VEX IQ Challenge.

Kroužek fotografování a počítačové grafiky

Lektor: Mgr. Jan Flaška

Fotíte rádi? Zajímají vás tipy a triky, jak udělat dobrý portrét nebo jak vytvořit zajímavý snímek třeba i s pomocí odpadků? Chcete vědět, co znamenají všechna ta písmenka a zkratky na fotoaparátu? Měli jste někdy chuť vylepšit své snímky ve Photoshopu, ale nevěděli, jak na to? Chtěli byste si zaexperimentovat třeba s focením ve tmě? A co takhle ze svých obrázků vytvořit třeba fotopříběh nebo kalendář? Pak je tu pro vás náš kroužek! Do ruky dostanete poloprofesionální EVF fotoaparáty Nikon B700 se šedesátinásobným přiblížením a digitálním hledáčkem, fotky pak upravíte na výkonných noteboocích s grafickým softwarem.

Průvodcem ve světě fotografie vám bude náš učitel informatiky Jan Flaška – mimo jiné vášnivý fotograf a dlouholetý pořadatel mezinárodního fotografického festivalu.

Kroužek matematiky pro žáky 5. tříd  základních škol a žáky nižšího stupně ČRG s. r. o.

Lektorka: Mgr. Hana Farníková

Kroužek matematiky má žáka motivovat k hlubšímu zájmu o výuku matematiky, je zaměřen převážně na problematické úlohy, které se objevují v testech jednotné přijímací zkoušky.  Důraz bude v letošním školním roce kladen na procvičení učiva, které nemuselo být během distanční výuky dostatečně zažito a pochopeno.

Kroužek je přednostně nabízen žákům primy ČRG s. r. o. pro upevnění učiva, žákům 5. tříd našich partnerských základních škol, ale rádi uvítáme i žáky ostatních základních škol.

Kroužek bude probíhat prezenčně či online formou podle aktuální epidemiologické situace.

Kroužek matematiky pro žáky  9. tříd a žáky vyššího stupně ČRG s. r. o.

Lektorka: Mgr. Hana Farníková

Kroužek matematiky má žáka motivovat k hlubšímu zájmu o výuku matematiky , ale zároveň je zaměřen i na procvičení okruhů matematiky základní školy, které navazují na studium na střední škole. Důraz je kladen na nedostatky v látce, které bývají v navazujícím studiu problematické.

Více prostoru bude ve školním roce 2021/22 věnováno procvičení učiva, které nemuselo být během distanční výuky dostatečně zažito a pochopeno.

Kroužek je přednostně nabízen žákům kvarty pro zopakování učiva, žákům 9. tříd našich partnerských základních škol, ale rádi uvítáme i žáky ostatních základních škol.

Kroužek bude probíhat prezenčně či online formou podle aktuální epidemiologické situace.