Digitální učební materiály (DUMy)

Ve složce dum chybí soubor index.csv se seznamem předmětů.