Zveme vás na školní vánoční jarmark

Učitelé a studenti Českého reálného gymnázia vás srdečně zvou na vánoční jarmark.

Koná se ve středu 21. prosince 2022 od 17 hodin ve vnitřních i venkovních prostorách školy.

Kulturní program začíná v 17 hodin v tělocvičně.

Stánky se slaným, sladkým, tekutým i pevným občerstvením a stánky s vánočními výrobky budou přístupné po celou dobu jarmarku.

Výtěžek jarmarku bude poukázán na konto Centra Bazalka, o. p. s.

Pozvánka na vánoční jarmark